Interrail regler

Interrail regler detaljeret. Regler for bopælslandet, kloksreglen for nattog. Hvor Interrail er gyldigt.

Interrail passet er IKKE tilgængeligt i dit valgte beboelsesland (USA). Du skal rejse med et Eurail pass.

Disse er de officielle generelle betingelser for anvendelse af Eurailgroup som er gældende, når du bruger din Interrail pass. De er også trykt i din Interrail pass guide som du får gratis med ved køb af Interrail Global Pass.


1 Interrail pass-definition

Et interrailpass består af en billet og en passdækning. Hverken billetten eller Pass Cover er gyldig alene. De, der rejser med den ene uden den anden, er underlagt betaling af en billet med fuld billet og en maksimal bøde på 200 euro underlagt reglerne for det relevante jernbanevirksomhed.

2 Et interrailpass er strengt personligt

Et interrailpass er strengt personligt, ikke-overførbart og gyldigt kun ved præsentation af et pas eller andet anerkendt fotografisk identifikationsdokument (ingen kopier accepteres). De, der rejser på et interrailpas uden et pas eller et juridisk ækvivalent, er underlagt betaling af en fuldbilletbillet og en maksimumsboede på 200 euro underlagt reglerne for det relevante jernbanevirksomhed.

3 Lande og virksomheder, som Interrail Pass er gyldigt for

3.1 Passets gyldighed

Interrail Global Pass er gyldigt for rejser med de deltagende jernbanevirksomheder og rederier i nedenstående lande. Alle deltagende jernbanevirksomheder og rederier er opført pr. Land i Interrail Rail Planner-appen under 'Rejseinfo & tjenester'  'Deltagende tog'. Et interrail Global Pass har begrænset gyldighed for rejser i passindehaverens bopælsland (se betingelse under 3.2). Interrail One Country Passes er kun gyldige for det land, der er trykt på billetten. Et interrail Benelux One Country Pass er gyldigt i Luxembourg, Holland og Belgien. Et landskort er ikke gyldigt i passhavers bopælsland.

Østrig (inklusive Liechtenstein)> ÖBB + Westbahn
Belgien> SNCB / NMBS + Thalys * + Eurostar *
Bosnien-Herzegovina> ŽFBH + ŽRS
Bulgarien> BDŽ Kroatien> HŽ
Tjekkiet> ČD, LEO EXPRESS, REGIOJET
Danmark> DSB
Finland> VR
Frankrig (inklusive Monaco )> SNCF + Thalys * + Eurostar *
FYR Makedonien> MZ-T
Tyskland> DB + Thalys *
Storbritannien> ATOC + Eurostar *
Grækenland> TRAINOSE + Attica
Ungarn> MÁV-START + GYSEV
Italien> Trenitalia
Irland> IÉ + NIR
Litauen> LG
Luxemburg> CFL
Montenegro> ŽPCG
Holland> NS + Thalys *
Norge> NSB
Polen> PKP
Portugal> CP
Rumænien> CFR
Serbien> SV
Slovakiet> ZSSK
Slovenien> SŽ
Spanien> RENFE
Sverige> SJ
Schweiz> SBB / CFF / FFS + BLS
Tyrkiet> TCDD

* For rejser med Thalys eller Eurostar skal kundens Interrail Pass være gyldigt i både afgangs- og ankomstlandet.

3.2 Rejse i bopælsland med et interrail Global Pass

Et interrail Global Pass må kun bruges til to specifikke ture i det rejsendes bopælsland (forudsat at dette land er et interrail-deltagende land). Disse to ture kaldes den udgående og indgående rejse.

- Den udgående rejse kan bruges til at rejse fra ethvert sted i bopælslandet til grænsen eller en lufthavn eller havn.
- Den indgående rejse kan bruges til at rejse fra grænsen eller en lufthavn eller havn tilbage til deres (endelige) destination i bopælslandet.

I løbet af disse ture kan den rejsende rejse med mere end et tog, forudsat at ture er inden for samme dag. Bemærk, at den særlige regel for rejser med et overnatningstog også gælder. For at gøre brug af disse ture skal den rejsende angive den relevante dato og rejse på Interrail Pass Cover og på rejsekalenderen, i tilfælde af et Flexi Pass.

3.3 Rejse, der ikke er omfattet af gyldigheden af ​​passet

Hvis en rejsende vælger at foretage en rejse, der ikke helt er dækket af gyldigheden af ​​deres pas, skal den manglende del af rejsen betales til en normal billetpris.

4 Fordele

Fordele er prisnedsættelser, der tilbydes passindehaverne. En fordel kan kun opnås:

- Ved præsentation af et pas.
- Inden for det samlede gyldighed af et pas.
- Hvis interrailpasset er gyldigt i det land, hvor fordelen ydes.
- Generelt kun fra det lokale billetkontor, call-center eller hjemmeside for det firma, der tilbyder fordelen.

Interrail-pass giver ret til fordele på linjer for virksomheder og ikke-transportorganisationer, der er anført under Pass-fordele i Rail Planner-appen. Se Rail Planner-appen for detaljerede oplysninger om de specifikke fordele. Der er to slags fordele, nemlig dem, der berettiger til fri passage / indgang, og dem, der yder en nedsættelse.

4.1 Gratis og reduktionsfordele

For både gratis og reduktionsfordele for en indenrigstjeneste skal passet være gyldigt i det land, hvor tjenesten ydes. For en nedsættelsesfordel på en international skibsfart skal passet være gyldigt i afgangslandet eller ankomstlandet, men for en gratis fordel på en international skibsfart skal passet være gyldigt i afgangslandet og ankomstlandet.

For indehavere af en Flexi Pass-reduktion kan fordelene bruges i hele passets gyldighedsperiode. Gratis rejsefordele for Flexi Pass-indehavere kan kun forekomme på en dato, der er markeret i rejsekalenderen på billetten.

5 Oplysninger om rejsedagbog

Før du går ombord på et tog, bus eller båd, skal hver rejse registreres på rejsedagbogen.

Vær opmærksom på, at detaljerne om rejsedagbog er en vigtig del af billetten. Uden disse rejsedetaljer er dit pas ikke gyldigt.

Dem, der rejser uden at have registreret rejsedagbogs detaljer, er underlagt betaling af en billet med fuld billetpris og en maksimal bøde på 200 euro underlagt reglerne for det relevante jernbanevirksomhed.

6 Flexi Pass: Markering af datoer i rejsekalenderen

Indehavere af Flexi Pass kan vælge de dage, de rejser inden for perioden med passets samlede gyldighed. Før du går om bord på det første tog, bus eller båd på en rejsedag, skal datoen markeres i rejsekalenderen. Dette skal gøres med en pen med blåt eller sort ikke-sletteligt blæk i de tilsvarende felter på billetten. Skriftlige datoer skal indtastes med 2 cifre (7. maj er 07/05) og i rækkefølge.

De, der rejser på en dato, der ikke er markeret på billetten, er underlagt betaling af en fuldfartsbillet og en maksimal bøde på 200 euro underlagt reglerne for det relevante jernbanevirksomhed. Når en rejsedato er indtastet, betragtes ethvert forsøg på at korrigere den som et forsøg på svig og billetten konfiskeres. Hvis der begås en fejl, kan Pass-indehaveren:

- Indtast den rigtige dato i rejsekalenderen, hvilket betyder, at pass indehaveren mister en (ikke refunderes) rejsedag;
ELLER
- I alle andre tilfælde, før billetkontrol, skal du bede en billetinspektør om råd.

7 Flexi Pass: daglige rejser

Rejse med overnatningstog med et flexi-pass kræver kun brug af en rejsedag i Rejskalenderen: afrejsedagen, hvis rejsen foretages med et direkte overnatningstog (ingen skift af tog efter midnat). Denne regel er kun gyldig, hvis datoerne for afgang og ankomst begge falder inden for den samlede periode af passgyldigheden. Hvis Pass-indehaveren foretager en overnatningstur efter midnat og går ombord på et andet tog efter midnat, er det nødvendigt at udfylde to rejsedage i Rejskalenderen. For eksempel: Hvis en passager holder ombord på et direkte nattog kl. 18:00 den 21. september, som er indstillet til at ankomme til sin destination kl. 05:00 om morgenen, skal han indtaste afrejsedato, den 21. september, i rejsekalenderen. Hvis han stadig er på toget efter midnat, behøver han ikke at aktivere en anden dag (ankomstdagen), medmindre han går ombord på et andet tog.

Når du bruger en overnættelsesfærge, der er dækket af passet, kan enten afrejsedato eller ankomst anføres i rejsekalenderen.

8 Plads til rådighed, reservationer og tillæg

Et interrail pass garanterer ikke et sæde i et tog eller en båd, medmindre der er sikret en separat reservation på forhånd. Gebyrer for sæde reservationer, sovepladser, havneafgift, måltider og andre tjenester, der tilbydes ombord på tog og både er ikke inkluderet i passet. For visse tog og færger er forudbestillinger obligatoriske, og tillæg og / eller tillæg kan være gældende. Pass indehavere skal booke og / eller betale forskud for følgende:

- Sædereservation for de fleste højhastighedstog (som SNCF TGV, Thalys, Eurostar, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP). Indehaveren skal betale gebyrer og tillæg på forhånd, især dem, der opkræves for sæde reservationer (undertiden er yderligere tjenester inkluderet i reservationsgebyret),
- Sovepladser: brug af sovepladser (som sofaer og senge) til nattetog
- Panoramabus: Nogle naturskønne tog har mulighed for at rejse i en speciel panoramabus, som kræver en reservation
- Måltider, som er inkluderet i tillægget af nogle tog • Andre tjenester, der tilbydes om bord på tog (telefon, aviser osv.)

Særlige færgebyrer: Pass indehavere skal booke og / eller betale følgende:

- Brug af hytter, kajpladser og liggende sæder på færgeselskabernes skibe
- Sæsontilskud fra juni til september på de rederier, der drives af Attica Group (Superfast Ferries og Blue Star Ferries) eller Minoan Lines mellem Italien og Grækenland
- Havneskatter
- Brug af visse både

9 Misbrug af et interrail pass og konfiskation

Jernbanepersonale har ret til at konfiskere et pas:

- Hvilket er en kopi eller forfalskning
- Det bruges af andre end den person, som det blev udstedt til
- hvorpå dataene på billetten er ændret (på en af ​​felterne)
- Brugt uden for dens gyldighedsperiode
- Misbrugt i bopælslandet
- Anvendes uden pas eller andet anerkendt fotografisk identifikationsdokument (ingen kopier accepteres)

Desuden er Pass-indehaveren forpligtet til at betale en fuld billet til den foretagne rejse og en maksimal bøde på 200 euro underlagt reglerne for det relevante jernbanevirksomhed. I alle ovenstående tilfælde betragtes Pass-indehaveren som forsøg på svig mod begge Eurail Group G.I.E. og transportøren, de rejser med. Dette vil blive rapporteret til de nationale myndigheder, der fastlægger passende sanktioner.

10 Bagage

Med hensyn til transport af bagage er indehavere af et interrailpas underlagt de samme betingelser som indehavere af almindelige billetter til jernbanevirksomheden for det tog, de kører på.

11 Gyldighedsperiode for interrail pass

Et interrail pass er gyldigt inden for den samlede periode, der er angivet på passet. Rejse kan begynde efter 00:00 timer på den første gyldighedsdato, og den sidste rejse skal afsluttes ved midnat (24:00 timer) på den sidste gyldighedsdato.

12 1. og 2. klasse

Et interrail pass er gyldigt for rejser i den klasse, der er angivet på billetten. 1. klasse Pass er også gyldige i 2. klasse vogne. De, der ønsker at rejse 1. klasse med 2. klasse, skal betale den fulde forskel mellem billet og 1. klasse på den respektive rute. Der er ingen refusion for 1. klasse Pass indehavere, der rejser i 2. klasse.

13 Kvalificering

Borgere fra et af landene i Den Europæiske Union eller et af de lande, der er anført i det følgende, eller personer, der officielt bor i et af landene fra Den Europæiske Union, eller et af de lande, der er anført i det følgende, er berettigede til at rejse med et interrailpas:

Albanien, Andorra, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, FYR Makedonien, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Den Russiske Føderation, San Marino, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Vatikanstaten.

Borgere fra lande uden for EU eller uden for et af de lande, der er anført ovenfor, og personer, der officielt bor uden for et af disse lande, er berettigede til at rejse med et Eurail Pass. Bevis for statsborgerskab kan fastlægges med et pas / identitetskort. Bevis for ophold kan fastlægges ved hjælp af dokumenter udstedt af regeringsophold.

14 Duplikater og udskiftning af interrail pass

Et duplikat Interrail Pass kan ikke udstedes til dem, der er beskadiget, mistet eller stjålet. Pass, der bærer forkerte oplysninger på grund af en fejl begået af det udstedende kontor, kan kun erstattes af det udstedende kontor.

15 Kategorier af interrail pass

Begrænsninger gælder for anvendelse af interrail-pass i forskellige kategorier:

- Et børnepas kan kun bruges af rejsende, der er yngre end 12 år, den første dag, hvor passet er gyldigt. Et gratis børnepas kan kun bruges i kombination med et voksenpas, og der kan maksimalt udstedes to gratis børnepass pr. Voksenpas. Børn under 4 år kan rejse gratis og uden pass, medmindre der anmodes om et separat sæde eller seng. I dette tilfælde kan en separat børnebillet eller -pas være påkrævet.
- Et ungdomspas kan kun bruges af rejsende, der er yngre end 28 år, den første dag, hvor passet er gyldigt.
- Et seniorpas kan kun bruges af rejsende, der er mindst 60 år gammel den første dag, hvor passet er gyldigt.

16 Annullerings- og refusionspolitik

Anmodninger om tilbagebetaling kan kun gives for ubrugte, ikke-reklamekort. Pass betragtes som 'brugt' på eller efter den første gyldighedsdag af passet. Salgsfremmende pass eller pass, der (delvist) er blevet brugt, mistet, beskadiget eller stjålet, kan ikke refunderes eller erstattes. Billetter, der er købt til erstatning af mistede eller stjålne pass, kan heller ikke refunderes. Alle refusionsanmodninger skal ske skriftligt af Pass-indehaveren udelukkende på det agentur / kontor, hvor det pågældende Pass blev købt, mens den originale billet præsenteres i Pass Pass Cover.

For at opnå refusion skal Pass-indehaveren enten:
- Returner passet til købsstedet før den første gyldighedsdag, eller
- Lad en jernbanetjenestecertificere passet som 'UBRUGT' inden den første gyldighedsdag. Ansøgninger om tilbagebetaling af pass, der er certificeret som 'UNUSED', accepteres op til et år efter udstedelsesdatoen. Restitutionerne fratrækkes et afbestillingsgebyr på 15 procent.

17 Ansvar

Eurail Group G.I.E. fungerer kun som mellemmand for de europæiske luftfartsselskaber og er ikke ansvarlig for driften af ​​luftfartsselskaberne eller for skader eller ekstraomkostninger, der er afholdt på grund af tab af bagage, tyveri, force majeure eller andre årsager.

18 Forsinket kompensationspolitik

I tilfælde af at en pas-indehaver oplever i passets gyldighedsperiode, tre eller flere togforsinkelser, der er længere end 60 minutter hver (to eller flere forsinkelser i tilfælde af et enkelt landpas), har han / hun ret til ansøge om kompensation fra Eurail Group GIE for den vedvarende forsinkelse. For yderligere information og detaljer om proceduren for kompensation henvises til www.eurailgroup.org/compensation.

19 Juridiske bestemmelser

Pass indehavere er underlagt disse brugsbetingelser og transportbetingelserne for det / de transportører / transportører, der gælder for Interrail Pass, såvel som for gældende EU- og international lovgivning. Internationale rejser styres af:

- De ensartede regler om kontrakt med international transport af passagerer med jernbane (CIV - bilag A til COTIF)
- Forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (PRR) (finder anvendelse i Den Europæiske Union)
- National lovgivning.

Indenrigsrejser inden for Den Europæiske Union er underlagt PRR og den respektive nationale lovgivning. Indenrigsrejser uden for Den Europæiske Union er underlagt gældende national lovgivning.

For detaljer om internationale regler henvises til: www.cit-rail.org/en/passenger-traffic/legislation/.

20 Forekomst af engelsk version

I tilfælde af konflikt mellem den engelske version og andre sproglige versioner af disse brugsbetingelser, skal den engelske version (se www.eurailgroup.org/conditions-of-use/) sejre.

BEMÆRK: fil fra 2019. Den er oversat af et værktøj. Den originale version findes på Eurailgroups websted og på rail.cc/en/interrail-rules
HELP

Har du yderligere spørgsmål og brug for hjælp? Tøv ikke med at spørge i vores venlige forum, hvor du altid få detaljeret hjælp.

om railcc: Vi er ægte rejsende og tilbyder ærlige og velbegrundede tips og fifs til din togrejse.

rail.cc er partner og ven af
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

Cookies: we use cookies for the functionality of rail.cc and statistics - and take care of your personal privacy! There are other companies (Google, Yandex) which tools we have to use, which also place cookies. By the use of rail.cc you agree to the use of cookies in accordance with our privacy policy. For further information about the use and management of our cookies, we ask you to accept our cookies policy. If you can not accept, you have to leave rail.cc.

top