Interrail zasady

Zasady korzystania z Interrail. Zasada pociągów nocnych, zasady korzystnia w obrębie kraju pochodzenia. Prawo do zakupu biletów Interrail.

Zakupienie biletu Interrail NIE jest możliwe w twoim kraju pochodzenia (USA). Powinieneś zakupić bilet Eurail.

Poniżej, znajdują się zasady ogólne, dotyczące korzystania z usług Eurailgroup, po zakupie biletu Interrail. Znajdują się one, również w instrukcji, którą otrzymujesz, razem ze swoim biletem Interrail Global Pass.


1. Definicja Interrail Pass

Bilet Interrail składa się z biletu i okładki. Ani bilet, ani karta wstępu nie są ważne same w sobie. Osoby podróżujące jedną bez drugiej podlegają opłacie za bilet w pełnej wysokości i maksymalnej grzywnie w wysokości 200 euro, z zastrzeżeniem przepisów danego przedsiębiorstwa kolejowego.

2. Przepustka Interrail jest ściśle osobista

Karta Interrail Pass jest ściśle osobista, nieprzenoszalna i ważna tylko po okazaniu paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (kopie nie są akceptowane). Osoby podróżujące na przełęczy Interrail bez paszportu lub ekwiwalentu prawnego podlegają opłacie za bilet w pełnej wysokości i maksymalnej grzywnie w wysokości 200 euro, z zastrzeżeniem przepisów danego przedsiębiorstwa kolejowego.

3. Kraje i firmy, dla których ważny jest bilet Interrail Pass

3.1. Ważność przepustki

Bilet globalny Interrail jest ważny na podróż z uczestniczącymi przedsiębiorstwami kolejowymi i przewoźnikami w wymienionych poniżej krajach. Wszystkie uczestniczące przedsiębiorstwa kolejowe i przedsiębiorstwa żeglugowe są wymienione według kraju w aplikacji Interrail Rail Planner w sekcji „Informacje i usługi dotyczące podróży” „„ Pociągi uczestniczące ”. Bilet globalny Interrail ma ograniczoną ważność na podróż w kraju zamieszkania posiadacza przepustki (patrz warunek w punkcie 3.2). Bilety Interrail One Country Pass są ważne tylko dla kraju wydrukowanego na bilecie. Bilet Interrail Benelux One Country Pass jest ważny w Luksemburgu, Holandii i Belgii. Bilety na jeden kraj nie są ważne w kraju zamieszkania posiadacza przepustki.

Austria (w tym Liechtenstein)> ÖBB + Westbahn
Belgia> SNCB / NMBS + Thalys * + Eurostar *
Bośnia i Hercegowina> ŽFBH + ŽRS
Bułgaria> BDŽ Chorwacja> HŽ
Czechy> ČD, LEO EXPRESS, REGIOJET
Dania> DSB
Finlandia> VR
Francja (w tym Monako )> SNCF + Thalys * + Eurostar *
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii> MZ-T
Niemcy> DB + Thalys *
Wielka Brytania> ATOC + Eurostar *
Grecja> TRAINOSE + Attica
Węgry> MÁV-START + GYSEV
Włochy> Trenitalia
Irlandia> IÉ + NIR
Litwa> LG
Luksemburg> CFL
Czarnogóra> ŽPCG
Holandia> NS + Thalys *
Norwegia> NSB
Polska> PKP
Portugalia> CP
Rumunia> CFR
Serbia> SV
Słowacja> ZSSK
Słowenia> SŽ
Hiszpania> RENFE
Szwecja> SJ
Szwajcaria> SBB / CFF / FFS + BLS
Turcja> TCDD

* W przypadku podróży z Thalys lub Eurostar, karta Interrail Pass klienta musi być ważna zarówno w kraju wylotu, jak i przylotu.

3.2. Podróżuj w kraju zamieszkania z globalną przepustką Interrail

Bilet globalny Interrail może być wykorzystany tylko na dwie określone wycieczki w kraju zamieszkania podróżnego (pod warunkiem, że kraj ten jest krajem uczestniczącym w programie Interrail). Te dwie podróże są określane jako podróż w obie strony.

- Podróż w obie strony może być wykorzystana do podróży z dowolnego miejsca w kraju zamieszkania do granicy, lotniska lub portu.
- Podróż powrotna może być wykorzystana do podróży z granicy, lotniska lub portu z powrotem do (końcoweg🧐 miejsca docelowego w kraju zamieszkania.

Podczas tych podróży podróżny może podróżować więcej niż jednym pociągiem, pod warunkiem że wycieczki odbywają się w tym samym dniu. Uwaga: obowiązują również specjalne zasady dotyczące podróży pociągiem nocnym. Aby skorzystać z tych podróży, podróżny musi wskazać odpowiednią datę i podróż na okładce Interrail Pass i w kalendarzu podróży w przypadku Flexi Pass.

3.3. Podróż nie w pełni objęta ważnością przepustki

Jeśli podróżny zdecyduje się na podróż, która nie jest w pełni objęta ważnością przepustki, za brakujący odcinek podróży należy zapłacić normalną opłatą.

4. Korzyści

Korzyści to obniżki cen oferowane posiadaczom przepustki. Korzyści można uzyskać tylko:

- Po okazaniu przepustki.
- W ramach ogólnej ważności przepustki.
- Jeśli bilet Interrail Pass jest ważny w kraju, w którym przyznawane jest świadczenie.
- Zasadniczo tylko z lokalnego biura biletowego, call-center lub strony internetowej firmy oferującej świadczenie.

Przepustki Interrail uprawniają posiadacza do świadczeń na liniach firm i organizacji spoza transportu wymienionych w części Korzyści z przejścia w aplikacji Rail Planner. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych korzyści można znaleźć w aplikacji Rail Planner. Istnieją dwa rodzaje świadczeń, a mianowicie te, które uprawniają do swobodnego przejazdu / wjazdu i te, które przyznają ulgę.

4.1 Korzyści bezpłatne i ulgowe

Zarówno dla bezpłatnych, jak i ulgowych świadczeń za usługę krajową, Karnet musi być ważny w kraju, w którym usługa jest świadczona. Aby uzyskać zniżkę na międzynarodowej linii żeglugowej, karnet musi być ważny w kraju wyjścia lub kraju przybycia, ale w przypadku bezpłatnych korzyści na międzynarodowej linii żeglugowej karnet musi być ważny w kraju wyjścia i kraju przybycia.

W przypadku posiadaczy karty Flexi Pass można skorzystać ze zniżek przez cały okres ważności karty. Bezpłatne świadczenia podróżne dla posiadaczy karty Flexi Pass mogą wystąpić tylko w dniu zaznaczonym w kalendarzu podróży na bilecie.

5. Rejestrowanie szczegółów Dziennika podróży

Przed wejściem na pokład pociągu, autobusu lub łodzi każda podróż musi zostać odnotowana w Dzienniku podróży.

Należy pamiętać, że szczegóły podróży w Dzienniku podróży są kluczową częścią biletu. Bez tych szczegółów podróży Twoja przepustka nie jest ważna.

Osoby podróżujące bez zarejestrowanych szczegółów podróży z Dziennika podróży podlegają opłacie za bilet w pełnej wysokości i maksymalnej grzywnie w wysokości 200 euro, z zastrzeżeniem przepisów danego przedsiębiorstwa kolejowego.

6. Flexi Pass: Oznaczanie dat w kalendarzu podróży

Posiadacze karty Flexi Pass mogą wybrać dni, w których podróżują w okresie ogólnej ważności Karty. Przed wejściem na pokład pierwszego pociągu, autobusu lub łodzi w dniu podróży data musi być zaznaczona w kalendarzu podróży. Należy to zrobić za pomocą długopisu z niebieskim lub czarnym nieusuwalnym tuszem w odpowiednich polach na bilecie. Pisemne daty należy wprowadzić za pomocą 2 cyfr (7 maja to 07/05) i w kolejności sekwencyjnej.

Osoby podróżujące w dniu, który nie został zaznaczony na bilecie, podlegają opłacie za bilet na przelot i mandat w maksymalnej wysokości 200 euro, z zastrzeżeniem przepisów danego przedsiębiorstwa kolejowego. Po wprowadzeniu daty podróży każda próba jej skorygowania zostanie uznana za próbę oszustwa, a bilet zostanie skonfiskowany. W przypadku popełnienia błędu posiadacz przepustki może:

- Wprowadź prawidłową datę w kalendarzu podróży, co oznacza, że ​​posiadacz przepustki traci (niepodlegający zwrotowi) dzień podróży;
LUB
- We wszystkich innych przypadkach, przed kontrolą biletów, poproś inspektora biletów o poradę.

7. Flexi Pass: przejazdy nocne

Podróż pociągiem nocnym za pomocą karty Flexi Pass wymaga tylko wykorzystania jednego dnia podróży w kalendarzu podróży: dnia wyjazdu, jeżeli podróż odbywa się bezpośrednim pociągiem nocnym (bez zmiany pociągów po północy). Ta zasada jest ważna tylko wtedy, gdy zarówno data wyjazdu, jak i przylotu przypadają na cały okres ważności Karnetu. Jeśli posiadacz przepustki udaje się na noc po północy i wsiada do drugiego pociągu po północy, konieczne jest wypełnienie dwóch dni podróży w kalendarzu podróży. Na przykład: jeśli posiadacz przepustki wsiądzie do bezpośredniego pociągu nocnego o godzinie 18:00 21 września, który ma przybyć do miejsca docelowego o godzinie 05:00 rano, powinien podać datę wyjazdu, 21 września, w kalendarzu podróży. Jeśli nadal jest w pociągu po północy, nie musi aktywować drugiego dnia (daty przyjazdu), chyba że wsiądzie do drugiego pociągu.

Podczas korzystania z nocnego promu objętego Przepustką, datę wylotu lub przylotu można wpisać do Kalendarza podróży.

8. Dostępność miejsc, rezerwacje i opłaty dodatkowe

Bilet Interrail Pass nie gwarantuje miejsca w pociągu lub łodzi, chyba że wcześniej zostanie zapewniona osobna rezerwacja. Opłaty za rezerwację miejsc, miejsca do spania, podatki portowe, posiłki i inne usługi oferowane na pokładzie pociągów i łodzi nie są wliczone w karnet. W przypadku niektórych pociągów i promów wcześniejsze rezerwacje są obowiązkowe i mogą obowiązywać dopłaty i / lub uzupełnienia. Posiadacze karnetów muszą zarezerwować i / lub zapłacić z góry za następujące rzeczy:

- Rezerwacja miejsc w większości pociągów dużych prędkości (takich jak SNCF TGV, Thalys, Eurostar, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP). Posiadacz musi z góry uiścić opłaty i dodatki, w szczególności te, które są naliczane za rezerwację miejsca (czasem dodatkowe opłaty są wliczone w opłatę za rezerwację),
- Miejsca do spania: korzystanie z miejsc do spania (takich jak kuszetki i łóżka) we wszystkich nocnych pociągach
- Autokar panoramiczny: niektóre pociągi widokowe mają możliwość podróżowania specjalnym autokarem panoramicznym, który wymaga rezerwacji
- Posiłki, które są uwzględnione w dodatku do niektórych pociągów • Inne usługi oferowane w pociągach (telefon, gazety itp.)

Specjalne opłaty promowe: Posiadacze karnetów muszą zarezerwować i / lub zapłacić następujące opłaty:

- Korzystanie z kabin, miejsc do cumowania i rozkładanych siedzeń na statkach firm promowych
- Dodatki sezonowe od czerwca do września na liniach żeglugowych obsługiwanych przez Attica Group (Superfast Ferries i Blue Star Ferries) lub Minoan Lines między Włochami a Grecją
- Podatki portowe
- Korzystanie z niektórych łodzi

9. Niewłaściwe użycie przepustki Interrail i konfiskata

Pracownicy kolei mają prawo do konfiskaty przepustki:

- Który jest kserokopią lub podróbką
- Z tego korzysta każdy inny niż osoba, której został wydany
- Na którym dane na bilecie zostały zmienione (na dowolnym polu)
- Używany poza okresem ważności
- Nadużywane w kraju zamieszkania
- Używany bez paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (kopie nie są akceptowane)

Ponadto posiadacz przepustki jest zobowiązany do uiszczenia pełnego biletu za przejazd i maksymalnej grzywny w wysokości 200 euro, z zastrzeżeniem przepisów danego przedsiębiorstwa kolejowego. We wszystkich powyższych przypadkach posiadacz Przepustki jest uznawany za próbę oszustwa przeciwko obu grupom Eurail G.I.E. i przewoźnika, z którym podróżują. Zostanie to zgłoszone organom krajowym, które ustalą odpowiednie kary.

10. Bagaż

W odniesieniu do transportu bagażu posiadacze przepustki Interrail podlegają takim samym warunkom jak posiadacze zwykłych biletów przedsiębiorstwa kolejowego na pociąg, którym jeżdżą.

11. Okres ważności biletu Interrail Pass

Bilet Interrail jest ważny przez cały okres wskazany na Karnet. Podróż może rozpocząć się po godzinie 00:00 w pierwszym dniu ważności, a ostatnia podróż musi zostać zakończona do północy (24:00 godzin) w ostatnim dniu ważności.

12. 1. i 2. klasa

Bilet Interrail jest ważny na podróż w klasie wskazanej na bilecie. Wejściówki pierwszej klasy obowiązują również w wagonach drugiej klasy. Osoby, które chcą podróżować 1. klasą z przepustką 2. klasy, muszą zapłacić pełną różnicę między taryfą 1. i 2. klasy na danej trasie. Posiadacze karnetów klasy 1 podróżujących w klasie drugiej nie podlegają zwrotowi.

13. Kwalifikowalność

Obywatele jednego z krajów Unii Europejskiej lub jednego z krajów wymienionych poniżej lub osoby oficjalnie zamieszkałe w jednym z krajów Unii Europejskiej lub jednego z krajów wymienionych poniżej mogą podróżować z biletem Interrail Pass:

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gibraltar, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Federacja Rosyjska, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Watykan.

Obywatele spoza krajów członkowskich UE lub spoza jednego z wyżej wymienionych krajów oraz osoby oficjalnie zamieszkałe poza jednym z tych krajów są uprawnione do podróżowania z kartą Eurail Pass. Dowód obywatelstwa można ustalić na podstawie paszportu / dowodu tożsamości. Dowód pobytu można ustalić na podstawie dokumentów pobytowych wydanych przez rząd.

14. Duplikaty i wymiana karnetów Interrail

Duplikat Interrail Pass nie może zostać wydany dla osób, które są uszkodzone, zagubione lub skradzione. Karnety zawierające nieprawidłowe informacje z powodu błędu popełnionego przez urząd wydający mogą być zastąpione tylko przez urząd wydający.

15. Kategorie biletów Interrail Pass

Ograniczenia dotyczą korzystania z biletów Interrail w różnych kategoriach:

- Z Karnetu dla Dzieci mogą korzystać wyłącznie podróżni, którzy nie ukończyli 12 roku życia pierwszego dnia ważności Karnetu. Bezpłatnej przepustki dla dziecka można używać wyłącznie w połączeniu z przepustką dla dorosłych, a na każdą przepustkę dla dorosłych można wydać maksymalnie dwa bezpłatne karnety dla dzieci. Dzieci w wieku poniżej 4 lat mogą podróżować bezpłatnie i bez biletu, chyba że wymagane jest osobne miejsce lub łóżko. W takim przypadku może być wymagany osobny bilet lub przepustka dla dziecka.
- Z Karnetu Młodzieżowego mogą korzystać wyłącznie podróżni, którzy nie ukończyli 28 lat w pierwszym dniu ważności Karnetu.
- Z Karnetu Seniora mogą korzystać wyłącznie podróżni, którzy ukończyli 60 lat w pierwszym dniu ważności Karnetu.

16. Zasady anulowania i zwrotu kosztów

Prośby o zwrot środków mogą być przyznawane tylko za niewykorzystane, nie promocyjne Bilety. Karnety są uważane za „wykorzystane” pierwszego dnia ważności Karnetu lub później. Karnety promocyjne lub Karnety, które zostały (częściow🧐 wykorzystane, zagubione, uszkodzone lub skradzione, nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Bilety zakupione w celu zastąpienia zgubionych lub skradzionych Kart nie mogą zostać zwrócone. Wszystkie prośby o zwrot pieniędzy muszą być sporządzone na piśmie przez posiadacza Przepustki wyłącznie w agencji / biurze, w którym dana Przepustka została zakupiona, z okazaniem oryginalnego biletu w Karcie.

W celu uzyskania zwrotu posiadacz przepustki:
- Zwróć Przepustkę do miejsca zakupu przed pierwszym dniem ważności lub
- Poproś urzędnika kolejowego o poświadczenie przepustki jako „NIEUŻYWANE” przed pierwszym dniem ważności. Wnioski o zwrot środków za Certyfikaty oznaczone jako „NIEUŻYWANE” są przyjmowane do roku od daty wystawienia. Zwroty podlegają odjęciu 15% opłaty za anulowanie.

17. Odpowiedzialność

Grupa Eurail G.I.E. działa jedynie jako pośrednik europejskich przewoźników i nie ponosi odpowiedzialności za działalność przewoźników ani za szkody lub dodatkowe koszty poniesione w wyniku utraty bagażu, kradzieży, siły wyższej lub innych przyczyn.

18. Opóźnione zasady odszkodowań

W przypadku, gdy posiadacz Przepustki wystąpi w okresie ważności Przepustki, trzy lub więcej opóźnień pociągów dłuższych niż 60 minut każdy (dwa lub więcej opóźnień w przypadku Przepustki na jeden kraj), ma prawo do ubiegać się o odszkodowanie od GIE Grupy Eurail dla przedłużającego się opóźnienia. Więcej informacji i szczegółowe informacje na temat procedury kompensacji można znaleźć na stronie www.eurailgroup.org/compensation.

19. Przepisy prawne

Posiadacze karnetów podlegają niniejszym warunkom użytkowania oraz warunkom przewozu przewoźnika (-ów) mającym zastosowanie do biletu Interrail, a także obowiązującemu prawu UE i międzynarodowemu. Podróż międzynarodowa jest regulowana przez:

- Jednolite zasady dotyczące umowy międzynarodowego przewozu koleją pasażerów (CIV - załącznik A do COTIF)
- rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (PRR) (ma zastosowanie w Unii Europejskiej),
- prawo krajowe.

Podróże krajowe w Unii Europejskiej podlegają PRR i odpowiedniemu prawu krajowemu. Podróże krajowe poza Unią Europejską podlegają obowiązującemu prawu krajowemu.

Szczegółowe informacje na temat przepisów międzynarodowych można znaleźć na stronie: www.cit-rail.org/en/passenger-traffic/legislation/.

20. Występowanie wersji angielskiej

W przypadku konfliktu między wersją angielską a innymi wersjami językowymi niniejszych Warunków użytkowania, wersja angielska (patrz www.eurailgroup.org/conditions-of-use/) będzie rozstrzygająca.

UWAGA: plik z 2019 roku. Jest tłumaczony przez narzędzie. Oryginalna wersja znajduje się na stronie internetowej Eurailgroup i na rail.cc/en/interrail-rules
HELP

Czy masz dalsze pytania i potrzebujesz pomocy? Nie krępuj się skorzystać z naszego pomocnego forum, na którym otrzymasz szczegółowe i sprawdzone informacje.

o railcc: Nasz zespół składa się z prawdziwych podróżników. Oferujemy szczere, sprawdzone wskazówki i triki, które możesz wykorzystać podczas swojej podróży koleją.

rail.cc jest partnerem oraz przyjacielem
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

Cookies: we use cookies for the functionality of rail.cc and statistics - and take care of your personal privacy! There are other companies (Google, Yandex) which tools we have to use, which also place cookies. By the use of rail.cc you agree to the use of cookies in accordance with our privacy policy. For further information about the use and management of our cookies, we ask you to accept our cookies policy. If you can not accept, you have to leave rail.cc.

top