اتوبوس های Interrail

اتوبوس های INTERRAIL

چگونه و از کدام اتوبوس با Interrail استفاده کنیم. فهرستی از مسیر های رایگان اتوبوس و آن هایی که باید هزینه اضافی بپردازید. از کجا می توان بلیط های اتوبوس Interrail تهیه کرد.

Interrail discount

Celebrate our two years of partnership with interrail.eu. Get a 5% discount on your Interrail pass purchase. Limited to 500 passes. Hurry up! All details here.

Interrail + Plus

پلاس

مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید