مجوز RENFE SPAIN

در اسپانیا با داشتن تنها یک مجوز، مجوز Renfe Spain، با قطار سفر کنید. در بارسلونا، مادرید، سویا و شهر های دیگر به گشت و گذار بپردازید. قطار های تندرو تحت پوشش این مجوز هستند.

ES  مجوز Renfe Spain

مجوز RENFE SPAIN


مجوز Renfe Spain یک مجوز قطار است برای مسافرت با تمامی قطار های راه دور راه آهن اسپانیایی RENFE. این مجوز برای 4، 6، 8 یا 15 سفر در طی یک ماه قابل دسترسی است. رزرو صندلی اجباری است و در هزینه مجوز اعمال شده است. این مجوز جایگزین جالب توجهی برای مجوز Interrail One Country است.

با این تفاوت که با مجوز Interrail/Eurail می توانید در یک روز مسافرتی هر تعداد که می خواهید سفر کنید، اما با مجوز Renfe Spain فقط تعداد دفعات مشخصی می توان سفر کرد. یک سفر عبارت است از مسافرت با یک قطار راه دور از A به B بدون تغییر قطار. در هر دو شهر مبدأ و مقصد می توانید از قطار های برون شهری (Cercanias/Rodalies) نیز تا مدت سه ساعت قبل از حرکت یا پس از رسیدن استفاده کنید.

مجوز Renfe Spain فقط برای قطار های تندرو (AVE)، قطار های راه دور (Larga Distancia) و قطار های منطقه ای (Media Distancia) معتبر است. برای قطار های شب (Trenhotel) قال استفاده نیست. قبل و بعد از مسافرت با یک قطار راه دور، می توان از قطار های محلی (Cercanias/Rodalies) به صورت مجانی استفاده کرد.

رزرو صندلی را می توان به صورت آنلاین یا از طریق باجه بلیط فروشی در ایستگاهی در اسپانیا انجام داد. این رزرو ها رایگان هستند و می توان آن ها را قبل از حرکت قطار رزرو شده عوض کرد یا پس داد. اگر برای قطار راه دور صندلی رزرو کنید، یک سفر از تعداد سفر های مجوز استفاده می شود، اما اگر برنامه تان تغییر کند و رزرو را پس دهید می توان آن را مجدداً دریافت کرد. برای سفر با قطار های محلی به بلیط جداگانه ای برای عبور از دروازه های ایستگاه نیاز دارید. این بلیط های به صورت محلی در ایستگاه های قابل دسترسی اند.


در اسپانیا با داشتن تنها یک مجوز، مجوز Renfe Spain، با قطار سفر کنید. در بارسلونا، مادرید، سویا و شهر های دیگر به گشت و گذار بپردازید. قطار های تندرو تحت پوشش این مجوز هستند.
مجوز Renfe Spain
مجوز Renfe Spain
مجوز RENFE SPAIN . از اینجا خرید کنید
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن