می خواهم به صورت انفرادی توسط قطار مسافرت کنم


railcc یک موتور رزرو بلیط قطار نیست. ما پروژه مستقلی متشکل از دور هم گرد آمدن برخی از دوستان هستیم. مسیر های مسافرت با قطار را برای تان توضیح می دهیم. از کجا و چگونه بهترین بلیط های قطار و مجوز های راه آهن را بخرید. هر روز راه های ارتباطی جدیدی را اضافه می کنیم.