تماس

تماس با ما | RAILCC

نحوه تماس با railcc. توجه: برای رزرو بلیط ها یا سؤالات مربوط به سفر با قطار از طریق ایمیل پشتیبانی شخصی ارائه نمی دهیم. لطفاً از انجمن دوستانه استفاده کنید!

سؤالی دارم

به سؤالات مربوط به سفر و بلیط از طریق تلفن یا ایمیل شخصی پاسخ نمی دهیم. هیچ گونه استثنایی قائل نمی شویم! چرا؟ چون غیر ممکن است! ما یک پروژه شخصی هستیم که توسط برخی از دوستان ایجاد شده و یک شرکت نیستیم. در عوض انجمن بزرگ و دوستانه مان را به شما ارائه می دهیم، که در آنجا همیشه می توانید برای سؤالات خود پاسخ های مفصل و سریعی دریافت کنید.

Email: 2019@rail.cc

HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن