انجمن

انجمن سفر با قطار | RAILCC

متخصصان به شما در انجمن سفر با قطار کمک می کنند: Interrail، Eurail و بلیط قطار. برای مسیر سفر خود برنامه ریزی کنید. سؤالاتتان را بپرسید و پشتیبانی مفصلی دریافت کنید.

Interrail

انجمن مجوز Interrail. سؤالات و کمک رسانی برای بلیط Interrail شما.

Interrail im Mai
Flo / 21-01-2017 - 16:02

15day trip poland to finland
Flo / 18-01-2017 - 23:14

Interrail Tour durch Europa
Flo / 17-01-2017 - 18:44

Eurail

انجمن مجوز Eurail. سؤالات و کمک رسانی برای بلیط Eurail شما.

Eurail travel from Interlaken Ost to Paris
Flo / 08-01-2017 - 17:46

Nachtzug Lissabon - Madrid
Flo / 01-12-2016 - 10:20

Eurail pass purchase from Iran
Pete / 19-11-2016 - 09:54

بلیط قطار

انجمن بلیط قطار. سؤال و کمک رسانی برای بلیط های قطار. نحوه و محل خرید، میزان کرایه ها.

Train ticket from Wien to Bratislava
Flo / 22-01-2017 - 19:24

Bicycles on Board of a Train
Flo / 21-01-2017 - 16:31

Night train Budapest to Krakow
Flo / 16-01-2017 - 23:21

سفر با قطار به طور کلی

انجمن سفر با قطار. در مورد سؤالات عمومی مربوط به سفر با قطار کمک بگیرید.

From Beijing to Lisbon by Train
Flo / 19-01-2017 - 17:35

Interrail Tour Eastern Europe
Flo / 19-01-2017 - 02:06

Budapest-Oslo
Pete / 03-01-2017 - 19:53

گزارش های سفر

گزارش های سفر شخصی کاربران. ارسال و خواندن تجارب.

اتریش

انجمن سفر با قطار در اتریش. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در اتریش.

Wien nach Luxemburg mit Autoreisezug
Flo / 16-01-2017 - 18:32

Planning trip Austria: Salzburg - Innsbruck - Vienna
Flo / 28-12-2016 - 11:02

Nightjet Wien - Köln - Düsseldorf (Nachtzug)
Pete / 04-12-2016 - 13:00

بلژیک

انجمن سفر با قطار در بلژیک. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در بلژیک.

BRÜSSEL - AMSTERDAM - Zug
Pete / 22-11-2016 - 19:33

BRUSSELS - PARIS - train
Pete / 22-11-2016 - 19:29

BRÜSSEL - KÖLN - Zug
Pete / 22-11-2016 - 19:26

کرواسی

انجمن سفر با قطار در کرواسی. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در کرواسی.

ZAGREB - LJUBLJANA - Zug
Pete / 25-11-2016 - 07:46

Split - Knin - Zadar
Flo / 27-07-2016 - 08:40

ZAGREB - SPLIT - train
Flo / 21-04-2016 - 07:41

جمهوری چک

انجمن سفر با قطار در جمهوری چک. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در جمهوری چک.

PRAGUE - BERLIN - train
Pete / 27-11-2016 - 20:39

PRAGUE - PARIS - train
Pete / 27-11-2016 - 20:36

Tschechien per Zug. Was ist sehenswert ?
Flo / 05-02-2016 - 00:07

دانمارک

انجمن سفر با قطار در دانمارک. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در دانمارک.

COPENHAGEN - MUNICH - train
Pete / 02-12-2016 - 12:38

KOPENHAGEN - PRAG - Zug
Pete / 02-12-2016 - 12:24

COPENHAGEN - OSLO - train
Pete / 01-12-2016 - 15:17

فرانسه

انجمن سفر با قطار در فرانسه. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در فرانسه.

PARIS - LISBON - train
Pete / 26-11-2016 - 12:22

PARIS - ZURICH - train
Pete / 26-11-2016 - 12:19

PARIS - BARCELONA - train
Pete / 26-11-2016 - 12:17

آلمان

انجمن سفر با قطار در آلمان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در آلمان.

MUNICH - ROME - train
Pete / 09-12-2016 - 11:48

BERLIN - LONDON - Zug
Pete / 28-11-2016 - 11:15

BERLIN - MOSCOW - train
Pete / 26-11-2016 - 12:05

یونان

انجمن سفر با قطار در یونان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در یونان.

Anyone to come with me?
Flo / 22-09-2016 - 12:39

Fähre Bari - Patras mit Interrail Griechenland Plus
Flo / 24-05-2016 - 17:12

Mit Zug zbd Bus durch Griechenland und Inseln
Flo / 15-05-2016 - 11:23

مجارستان

انجمن سفر با قطار در مجارستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در مجارستان.

Budapest to Split night train August 2016
Flo / 26-06-2016 - 22:29

Notice for Budapest to Brasov Trains
Flo / 19-06-2016 - 20:07

Budapest - Beograd im RZD-Kurswagen
Bernie83 / 18-06-2016 - 08:33

ایتالیا

انجمن سفر با قطار در ایتالیا. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در ایتالیا.

ROME (Roma) - MUNICH (München) - night train
Pete / 27-11-2016 - 20:44

Gültigkeit Nachtzugticket Italien
Flo / 03-08-2016 - 19:38

Visit "Floating Piers" project in the Lake I
Flo / 15-06-2016 - 07:19

هلند

انجمن سفر با قطار در هلند. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در هلند.

Lost documents in the Netherlands
Flo / 26-12-2016 - 11:15

AMSTERDAM - WARSAW - train
Pete / 02-12-2016 - 12:52

Anschlußgarantie - gibt es in Holland sowas?
Flo / 19-06-2016 - 20:17

نروژ

انجمن سفر با قطار در نروژ. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در نروژ.

Interrail mit Kindern...
Flo / 21-10-2016 - 17:38

Tagestrip von Oslo aus
Flo / 21-08-2016 - 11:58

Reservierung Nachtzug Norwegen
Flo / 05-08-2016 - 16:11

لهستان

انجمن سفر با قطار در لهستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در لهستان.

Tren nocturno de Cracovia/Zakopane a Varsovia
Flo / 09-12-2016 - 12:05

KRAKOW - PRAGUE - night train
Flo / 18-07-2016 - 14:50

Belarus to Poland by Train
Flo / 11-06-2016 - 09:03

کشور پرتغال

انجمن سفر با قطار در کشور پرتغال. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در کشور پرتغال.

LISSABON - MADRID - Zug
Flo / 10-12-2016 - 13:32

Interrail: Lisbon - Madrid Trenhotel
interailer / 14-07-2015 - 14:39

LISSABON - PARIS - Zug
Pete / 19-04-2015 - 09:24

رومانی

انجمن سفر با قطار در رومانی. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در رومانی.

Sibiu - Belgrade
Flo / 02-01-2017 - 12:25

TRAIN TRAVEL in Romania - detailed information
Flo / 12-06-2016 - 14:13

BUCHAREST - SOFIA - train
Flo / 16-11-2015 - 22:03

روسیه

انجمن سفر با قطار در روسیه. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در روسیه.

Documentation for visa application to Russia
Flo / 12-06-2016 - 14:40

MOSCOW - BAKU - train
Flo / 01-06-2016 - 07:13

MOSCOW - PARIS - train
Pete / 25-05-2015 - 13:56

صربستان

انجمن سفر با قطار در صربستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در صربستان.

Belgrade - Skopje - Thessaloniki train ?
Flo / 27-12-2016 - 19:43

BELGRAD - BAR - Zug
Pete / 01-12-2016 - 15:14

From Belgrade Glavna Zeleznicka to Dunav
Flo / 01-12-2016 - 02:06

اسپانیا

انجمن سفر با قطار در اسپانیا. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در اسپانیا.

From Barcelona to Malaga via Valencia
Flo / 05-01-2017 - 21:39

BARCELONA - GRANADA - train
Pete / 22-11-2016 - 14:57

Wie komme ich von Madrid Chamartin nach Puerta de Atoc
Flo / 05-09-2016 - 18:13

سوئد

انجمن سفر با قطار در سوئد. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در سوئد.

Night train - Sweden
ardeeay / 11-01-2017 - 05:43

STOCKHOLM - BERLIN - train
Pete / 28-11-2016 - 08:22

Tickets for Stockholm to Narvik Train
Pete / 11-11-2016 - 18:07

سوئیس

انجمن سفر با قطار در سوئیس. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در سوئیس.

BASEL - WARSCHAU - MOSKAU - Nachtzug
Pete / 29-11-2016 - 09:17

ZÜRICH - BUDAPEST - Nachtzug
Pete / 26-11-2016 - 08:26

ZURICH - PARIS - train
Pete / 25-11-2016 - 11:48

انگلستان

انجمن سفر با قطار در انگلستان. دریافت کمک و اطلاعات در مورد سفر خود با قطار در انگلستان.

BrtiRail - any 19:00 Rule?
Bernie83 / 26-12-2016 - 10:55

LONDON - BEIJING - train
Pete / 25-11-2016 - 08:16

LONDON - PARIS - train
Pete / 25-11-2016 - 08:09