رومانی با قطار

نحوه سفر با قطار در رومانی. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

رومانی: Buy your train ticket for domestic travel with trains of CFR Calatori (Romanian Railways) locally at a railway station. Or online via the given booking link. International tickets are only available locally at a station.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

قطار های شب

D 1460/460 سالونیک - بخارستD 461/1461 بخارست - سالونیکEN 346 بخارست - وینEN 347 وین - بخارستEN 472 بخارست - بوداپستEN 473 بوداپست - بخارستIC 406 براشوو - بوداپستIC 407 بوداپست - براشووIR 10641 بخارست - کلوژ-نپوکاIR 10642 کلوژ-نپوکا - بخارستIR 1641/1648 بخارست - بیستریتساIR 1641/4090 بخارست - ستو مارهIR 1641/4541 بخارست - ترگو مورشIR 1643/4133 بخارست - سیگتو مرمتسیهIR 1649/1644 بیستریتسا - بخارستIR 1653 بخارست - Vatra DorneiIR 1654 Vatra Dornei - بخارستIR 1667 بخارست - یاشIR 1668 یاش - بخارستIR 1695 بخارست - تیمیشواراIR 1696 تیمیشوارا - بخارستIR 1741 بخارست - ستو مارهIR 1742 ستو ماره - بخارستIR 1754 Suceava - بخارستIR 1755 بخارست - SuceavaIR 1755/5581 بخارست - BotoșaniIR 1765 یاش - تیمیشواراIR 1766 تیمیشوارا - یاشIR 1766/5570 تیمیشوارا - BotoșaniIR 1821 کونستانسا - آرادIR 1822 آراد - کونستانساIR 1837 یاش - تیمیشواراIR 1838 تیمیشوارا - یاشIR 1843/4135 تیمیشوارا - سیگتو مرمتسیهIR 4091/1642 ستو ماره - بخارستIR 4136/1644 سیگتو مرمتسیه - بخارستIR 4136/1765 سیگتو مرمتسیه - تیمیشواراIR 4550/1644 ترگو مورش - بخارستIR 5482/1754 بیکاز - بخارستIR 5571/1765 Botoșani - تیمیشواراIR 5584/1754 Botoșani - بخارست

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

RO رومانی AT اتریش

Tickets from Romania to Austria are available from international ticket offices at stations in Romania. However, online tickets from Romanian Railways CFR are not available for international journeys.

You can buy online tickets from Austrian Railways ÖBB, however online tickets from ÖBB have to be printed from ticket machines at stations in Austria!

There is one direct night train from Bucharest (Romania) in direction of Vienna (Austria).

بیش تر بخوانید

RO رومانی BG بلغارستان

To travel from Romania to Bulgaria by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. You will find international ticket counters at the train stations of larger cities. There are no online tickets available.

There are two rail connections between Romania and Bulgaria, both cross the Danube on a large bridge: from Giurgiu to Ruse, where the train from Bucharest to Sofia runs and from Calafat to Vidin.

بیش تر بخوانید

RO رومانی HU مجارستان

To travel from Romania to Hungary by train, buy your ticket from international ticket offices at stations in Romania. There are a number of offers available, including discounts on regular one-way or return tickets as well as advance saver fares. However, online tickets from Romanian Railways CFR are not available for international journeys.

You can buy online tickets from Hungarian Railways MAV START, however online tickets from MAV START have to be printed from ticket machines at stations in Hungary!

International services run mainly from Bucharest either via Brasov - Sibiu/Sighisoara - Simeria or Craiova - Timisoara to Arad and then via the Curtici/Lököshaza border crossing to Budapest. Additional international express trains run from Brasov - Cluj Napoca - Oradea via the Episcopia Bihor/Biharkeresztes border crossing to Budapest.

بیش تر بخوانید

RO رومانی IN هندوستان

To travel from Romania to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

RO رومانی MD مولدووا

To travel from Romania to Moldova by train, buy your tickets at a railway station. There are no online tickets available.

From Bucharest there is a direct night train via Iasi to Chisinau. Additionally there are local trains from Iasi across the border to Ungheni with connections to Chisinau.

بیش تر بخوانید

RO رومانی RS صربستان

If you want to travel from Romania to Serbia by train, the only connection is from Timisoara to Vrsac where two daily trains run. There are connecting trains from many destinations in Romania to Timisoara, including Brasov, Cluj and Bucharest and from Vrsac to Belgrade

Special offers are available for the trip from Timisoara to Belgrade. Buy it locally at a station in Romania. To get to Timisoara you can buy an online ticket from CFR (Romanian Railways) or buy a through ticket from your departure station to your destination in Serbia at a railway station.

بیش تر بخوانید

RO رومانی TR ترکیه

To travel from Romania to Turkey by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. There are no online tickets available.

The only direct rail connection between the two countries is the line via Bulgaria and the Svilengrad/Kapikule border crossing to Istanbul. Currently the night train from Bucharest and Sofia to Istanbul is the only service across the border.

In addition to this night train there are many bus connections available. These buses are quicker if you are travelling for example from Burgas (Bulgaria) to Istanbul.

بیش تر بخوانید

RO رومانی UA اوکراین

If you want to travel from Romania to Ukraine, buy your ticket locally at a station in Romania. There are no online tickets for international journeys available.

Currently, the only border crossing with international trains between Romania and Ukraine is between Suceava and Vadul Siret. There are two daily trains, one of which runs from Bucharest to Vadul Siret. At Vadul Siret there are gauge changing facilites and a night train from Bucharest to Kyiv runs here once weekly. You also have local trains connecting from Vadul Siret to Chernivtsi.

Another option to travel between the two countries is the border crossing between Sighetu Marmatiei and Solotvino. There are night trains from Timisoara and Bucharest to Sighetu, from where you can walk across the border to Solotvino in Ukraine. From there you can take the night train to Lviv or local trains towards Batovo, or travel by bus to Rakhiv from where you can also continue by train.

بیش تر بخوانید