مجارستان با قطار

نحوه سفر با قطار در مجارستان. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

مجارستان: To travel by train in Hungary, book your train tickets via the given booking link. It is also possible to buy them at a station.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

بوداپست - گیوربوداپست - Siofokبوداپست - Eger

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

HU مجارستان AT اتریش

There are frequent direct train connections from Hungary to Austria (Budapest to Vienna by Railjet). Buy your train ticket via one of the given links.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان CZ جمهوری چک

If you want to travel from Hungary to the Czech Republic by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in Hungary.

There are frequent and direct train connections available between Hungary and the Czech Republic.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان DE آلمان

Tickets from Budapest and selected other stations in Hungary to Germany are available from DB (German Railways) via our partner link.

Advance fare tickets (Sparpreis Europa) offer very attractive fares and are valid for routes via either Czech Republic and Slovakia or via Austria.

If you need to start your travel from cities in Hungary where no ticket is available from online, buy your online ticket from the first possible station and get the ticket for the remaining part in Hungary locally. Ensure to plan with enough time for changing trains to cope for possible delays!

بیش تر بخوانید

HU مجارستان HR کرواسی

To travel from Hungary to Croatia by train, buy your tickets online from Hungarian Railways MAV START or from a station in Hungary. A number of offers is available, for instance Sparschiene tickets from 19€ for the single trip Budapest - Zagreb. Online tickets have to be printed from ticket machines at stations in Hungary!

There are two daily express trains between Budapest and Zagreb and night trains from Budapest to Rijeka and Split during the summer months.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان RO رومانی

The best option to buy train tickets from Hungary to Romania are the online tickets from Hungarian Railway MAV START. They offer a variety of discounts for one way and return journeys as well as the cheap advance fare "Fortuna" tickets.

Online tickets from MAV START have to be printed from ticket machines at stations in Hungary!

Of course you can buy all tickets at international ticket desks at stations in Hungary as well.

International services run mainly from Budapest via the Lököshaza/Curtici border crossing to Arad and from there either to Timisoara and onwards to Craiova and Bucharest or via Simeria - Sibiu/Sighisoara - Brasov to Bucharest. Additional international express trains run via the Biharkresztes/Episcopia Bihor border crossing to Oradea - Cluj Napoca - Brasov.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان RS صربستان

Direct train connections available from Hungary (Budapest) to Serbia (Belgrade) to special saver prices. Buy your ticket online via the given link.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان SI اسلوونی

If you are travelling from Hungary to Slovenia by train, buy your ticket locally at a station in Hungary or online from Hungarian Railways MAV START. Advance fare offers "Sparschiene" and "Ljubljana Spezial" for trips from Budapest to Ljubljana are available from 9€. Online tickets have to be collected and printed at ticket machines at stations in Hungary!

The only border crossing between the two countries is at Hodos where the direct train from Budapest to Ljubljana runs.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان SK اسلواکی

To travel by train from Hungary to Slovakia, the main route is from Budapest to Bratislava with frequent connections. There are as well train connections from Budapest via Miskolc to Košice.
Buy the train tickets online via the given links.

بیش تر بخوانید

HU مجارستان UA اوکراین

If you are travelling from Hungary to Ukraine by train, buy your ticket at a train station. There are no online tickets available. However it is possible to buy a ticket to Chop only and then use an online ticket of Ukrainian Railways to continue your trip. You can also buy Hungarian online tickets to Zahony and then buy the ticket to Chop locally.

There are several daily trains crossing the border between Zahony and Chop. One of these conveys the sleeping cars from Budapest to Lviv and Kyiv.

بیش تر بخوانید