ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย

ข้อมูลการเดินทางของรถไฟทรานส์ไซบีเรีย เดินทางโดยรถไฟจากมอสโคว์(Moscow) ไปปักกิ่ง(Beijing) จากรัสเซียไปจีน และวิธีวางแผนการเดินทางและซื้อบัตรโดยสาร

RU

ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย


รถไฟทรานส์ไซบีเรียเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีชื่อเสียงและน่าประทับใจที่สุด โดยมีระยะทางกว่า 9000km ซึ่งวิ่งจากมอสโคว์(Moscow) ไปฝั่งตะวันออกของรัสเซียที่เมืองวลาดิวอสตอค(Vladivostok)ริมทะเลญี่ปุ่น
คลาสสิคนี้ยังมีเส้นทางย่อยอีกสองเส้นทาง: เส้นทางที่วิ่งในแมนจูเรียโดนผ่านฮาร์บิน(Harbin) และเส้นทางในมองโกเลียโดยผ่ายอูลานบาตอร์(Ulan Bator) ซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้จะไปสิ้นสุดที่ปักกิ่ง(Beijing)

การเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางรถไฟนี้จะกินระยะเวลาประมาณหกถึงเจ็ดวัน ขึ้นอยู่กับเส้นทาง
หากคุณต้องการหยุดระหว่างทาง เช่น ที่เมือง ออมสค์(Omsk) หรือ โนโวซีบีร์สค์(Novosibirsk) ควรมีเวลาประมาณสองอาทิตย์สำหรับการเดินทางทั้งหมด

ทุกๆสองวันจะมีรถไฟสองขบวนที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย ไปยังวลาดิวอสตอค(Vladivostok): รถไฟ 1/2 "Rossiya" วิ่งประมาณ 144 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในรถไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย และยังมีรถไฟ 99/100 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 167 ชั่วโมง ส่วนรถไฟ 3/4 ไปปักกิ่ง(Beijing)ที่วิ่งบนเส้นทางทรานส์มองโกเลียผ่านอูลานบาตอร์(Ulaanbaatar)จะวิ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ใช้เวลา 127 ชั่วโมง รถไฟ 19/20 ไปปักกิ่ง(Beijing)ที่วิ่งบนเส้นทางทรานส์แมนจูเรียก็วิ่งอาทิตย์ละหนึ่งคร้ังเช่นกัน โดยใช้เวลาประมาณ 145 ชั่วโมง นอกจากรถไฟเหล่านี้ยังมีรถไฟหลายขบวนที่วิ่งเป็นระยะทางบางส่วนของทางรถไฟสายนี้

คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของการรถไฟรัสเซีย RZD หรือจากบริษัทอื่นๆ โดยจะสามารถเดินทางบนรถไฟที่ระบุไว้ในตั๋วได้เท่านั้น ค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับชั้นของรถไฟ, วันเดินทาง และวันที่ซื้อบัตรโดยสาร โดยปกติแล้วบนรถไฟจะมีสองชั้นคือ: "Platzkartny" (ชั้น 3) ซึ่งเป็นรถนอนแบบเปิดที่มี 54 เตียง และไม่มีห้องแยก จึงเหมือนกับว่าคุณเดินทางในห้องนอนรวมขนาดใหญ่ และ "Kupe" (ชั้น 2) ซึ่งเป็นรถนอนที่มี 36 เตียง โดยแบ่งเป็นห้อง ห้องละ 4 เตียง เหมือนกับรถไฟตู้นอนของยุโรป บนรถไฟบางขบวนจะมี “SV” (ชั้น 1) ซึ่งเป็นรถนอนที่มี 18 เตียง โดยแบ่งเป็นห้อง ห้องละ 2 เตียง บนรถไฟที่ออกจากมอสโคว์(Moscow) ไปยังออมสค์(Omsk) จะมีรถนอน “Lux” ซึ่งเป็นรถไฟที่มีห้องนอนแบบมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัว รถไฟทุกขบวนมีตู้เสบียง

โปรดอย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของรัสเซีย, มองโกเลีย และจีน


ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย
HELP

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ฟอรั่มของเราเพื่อหาคำตอบโดยละเอียด

ฟอรั่ม