วิธีใช้ Eurail

คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการใช้ Eurail Eurail คืออะไร วันเดินทางคืออะไร วิธีการซื้อการจองสำหรับรถไฟกลางคืน ใช้กับรถไฟไหนได้บ้าง ซื้อที่ไหน.

Eurail คืออะไร

Eurail คือบัตรโดยสารรถไฟสำหรับเดินทางอย่างไม่จำกัดด้วยรถไฟจากบริษัทรถไฟที่เข้าร่วมจาก 28 ประเทศในยุโรป


ใครสามารถเดินทางด้วย Eurail?

ผู้ที่ใช้ Eurail ได้ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกยุโรป


มี Eurail Pass แบบใดบ้าง?

Eurail Pass มีสามแบบคือ :Eurail Global pass ซึ่งสามารถใช้ได้ใน 28 ประเทศและสามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาระหว่าง 15 วันถึงสามเดือนเต็ม ส่วน Eurail Select pass สามารถใช้ได้ใน 2, 3 หรือ 4 ประเทศที่มีพรมแดนติดกัน และ Eurail One Country pass สามารถใช้ได้เพียงประเทศเดียวโดยสามารถเลือกจำนวนวันเดินทางภายในหนึ่งเดือนได้


วันเดินทางคืออะไร?

หากคุณเดินทางด้วย Eurail One Country, Eurail Select และ Eurail Global pass คุณสามารถเลือกจำนวนวันเดินทางที่ต้องการภายในระยะเวลาสูงสุดสามเดือน ตัวอย่างเช่น Eurail Global pass แบบ “7 วันใน 1 เดือน” คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้เดินทางได้เจ็ดวันภายในเวลาหนึ่งเดือน ภายในหนึ่งเดือนนี้คุณสามารถเลือกเดินทางได้ 7 วันในวันไหนก็ได้ตามต้องการ และคุณสามารถใช้รถไฟของทุกบริษัทที่เข้าร่วม คุณไม่จำเป็นต้องเลือกวันเดินทางตั้งแต่ตอนซื้อ แต่สามารถเลือกได้ระหว่างเดินทาง
วันเดินทางจะเริ่มตั้งแต่ 00:00 และสิ้นสุดตอน 23:59 ในระหว่างช่วงเวลานี้คุณสามารถเดินทางโดยรถไฟและเปลี่ยนขบวนได้อย่างไม่จำกัด


จะใช้รถไฟกลางคืนได้อย่างไร? จำนวนวันเดินทาง

หากคุณเข้าสู่รถไฟกลางคืนในตอนเย็นเวลา 20:00 น. ในโรม (อิตาลี) และคุณมาถึงเช้าวันถัดไปเวลา 09:00 น. ในเวียนนา (ออสเตรีย) คุณต้องกรอกเฉพาะวันที่ออกเดินทางในโรมขณะที่คุณเดินทาง - วัน. คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางในวันที่คุณมาถึงกรุงเวียนนา เป็นเพียงหนึ่งในวันเดินทางของคุณ


เวลาหนึ่งเดือนนานแค่ไหน?

บัตรโดยสาร Eurail ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้หนึ่งเดือนเต็มๆ แต่จำนวนวันที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเดือนซึ่งมีตั้งแต่ 28 ถึง 31 วัน ตัวอย่างเช่น หากวันแรกที่สามารถใช้งานได้ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ (เริ่มนับตั้งแต่ 00:01 น.) บัตรโดยสารนี้จะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 28 วัน จนถึงวันที่ 3 มีนาคม (สิ้นสุดตอน 23:59น.) ในขณะที่หากวันแรกที่สามารถใช้งานได้ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม บัตรโดยสารนี้จะสามารถใช้งานได้เป็นเวลา 31 วัน จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม


มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่?

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ Eurail pass ได้กับรถไฟทุกขบวนของบริษัทที่เข้าร่วม แต่ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกๆเช่น การจองที่นั่งหรือการจองเตียงนอนบนรถไฟกลางคืน โดยจะต้องทำการจองแยกกับตั๋วและเป็นข้อบังคับสำหรับรถไฟบางขบวน ค่าใช้จ่ายในการจองเหล่านี้จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 ยูโรสำหรับรถไฟชั้น2 และอาจจะแพงขึ้นหากเป็นรถไฟความเร็วสูงบางขบวน อย่างไรก็ตามในเส้นทางส่วนใหญ่คุณอาจมีทางเลือกอื่นในการเดินทางด้วยรถไฟที่ไม่ต้องมีการจองที่นั่งเพิ่มเติม


สามารถใช้ Eurail Pass ได้กับรถไฟแบบใดบ้าง?

คุณสามารถใช้ Eurail ได้กับรถไฟของการรถไฟของประเทศที่ร่วมรายการ และบริษัทรถไฟเอกชนหลายๆบริษัทก็รับ Eurail หรือมีส่วนลดให้


จะใช้ Eurail pass ได้อย่างไร?

ขั้นแรก คุณต้องเปิดใช้บัตรโดยสาร Eurail ของคุณก่อนเริ่มเดินทาง คุณสามารถเปิดใช้โดยตรงที่ [LINK]ร้านค้า Eurail พันธมิตรของเรา[/LINK] เมื่อคุณสั่งซื้อ หรือเปิดใช้ที่สถานีรถไฟในยุโรป โดยทั้งสองวิธีนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณเดินทางด้วย Eurail Global pass แบบยืดหยุ่น หรือ Eurail Select หรือ One Country pass คุณจะต้องกรอกวันเดินทางแต่ละวัน(วันและเดือน) ในปฏิทินการเดินทางบนบัตรโดยสารของคุณ (ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ) ก่อนที่คุณจะขึ้นรถไฟขบวนแรกของวัน หากคุณเดินทางด้วย Eurail Global Consecutive pass (ใช้ได้หลายวันติดต่อกัน) คุณไม่จำเป็นต้องกรอกวันเดินทางเนื่องจากคุณสามารถเดินทางได้ทุกวัน

นอกจากการกรอกวันเดินทางลงไปในปฏิทินการเดินทางแล้ว คุณจะต้องกรอกรายงานการเดินทางที่แนบมากับ Eurail Global pass ทุกๆใบ ในรายงานการเดินทางคุณต้องกรอก วันที่, เวลาออกเดินทาง และสถานีต้นทางและปลายทาง หากคุณเดินทางด้วยรถไฟสองขบวนจากเมือง A ไปเมือง C โดยเปลี่ยนรถไฟที่เมือง B คุณจะต้องเขียนในรายงานการเดินทาง: จากเมือง A ไปเมือง B และจากเมือง B ไปเมือง C

คุณจะต้องกรอกวันเดินทางแต่ละวันก่อนที่คุณจะขึ้นรถไฟขบวนแรกของวันนั้น และกรอกรายงานการเดินทางก่อนขึ้นรถไฟแต่ละขบวน โดยทั่วไปแล้วการแสดงบัตรโดยสาร Eurail เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอสำหรับการตรวจบัตรโดยสาร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อาจจะต้องการดูหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่คุณใช้ในการซื้อ Eurail (บนบัตรโดยสาร Eurail จะมีการระบุหมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของคุณ)


หากใช้พื้นในการเขียนรายงานการเดินทางจนหมดแล้วต้องทำอย่างไร?

[LINK]คุณสามารถดาวน์โหลดกระดาษเขียนรายงานการเดินทางเพิ่มเติมที่นี่[/LINK]


สามารถใช้บัตรโดยสารหลายใบได้ไหม?

แน่นอนคุณสามารถใช้บัตรโดยสาร Eurail หลายใบร่วมกันหากคุณต้องการเดินทางนานกว่าเวลาที่กำหนด


มีส่วนลดเพิ่มเติมหรือไม่?

นอกจากส่วนลดสำหรับการเดินทาง(เฟอร์รี่และรถไฟของบริษัทเอกชน)แล้ว ในหลายๆประเทศคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ


ต้องใช้วันเดินทางสำหรับการเดินทางด้วยส่วนลดหรือไม่?

หากคุณเดินทางโดยรถไฟหรือเฟอร์รี่ด้วยส่วนลดของ Eurail คุณไม่จำเป็นต้องใช้วันเดินทาง ยกเว้นหากในวันนั้นคุณเดินทางโดยรถไฟอื่นด้วยบัตรโดยสาร Eurail


บัตรโดยสาร Eurail รวมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟใต้ดิน, รถราง, รถประจำทาง)หรือไม่?

บัตรโดยสาร Eurail ไม่รวมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ยกเว้นรถไฟชานเมืองที่ดำเนินการโดยบริษัทที่รับบัตรโดยสาร Eurail


ซื้อ Eurail ได้ที่ไหน?

[LINK]ทางเลือกที่ดีที่สุดในการซื้อบัตรโดยสารของคุณคือร้านค้าพันธมิตรของเราที่ eurail.com เราเป็นพันธมิตรทางการของ eurail.com และเรามีบริการบัตรโดยสาร Eurail ทุกรูปแบบในราคาที่ดีที่สุด เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านร้านค้าพันธมิตรของเรา นั่นหมายความว่าคุณสนับสนุนงานของเราและทำให้เราสามารถให้บริการข้อมูลและความช่วยเหลือบน rail.cc ฟรี ขอบคุณมาก![/LINK]

Eurail Global Pass

Eurail Global Pass: เที่ยวยุโรปโดยรถไฟ ซื้อบัตรโดยสาร Eurail แบบเป็นทางการ รับคำแนะนำฟรีจากชุมชนใหญ่ของเราเพื่อวางแผนการเที่ยวของคุณ

คุณสามารถเดินทางในประเทศเหล่านี้ได้ด้วย Eurail Global Pass: กรีก, ตุรกี, นอร์เวย์, บอสเนียเฮอร์เซโก, บัลแกเรีย, ประเทศลิธัวเนีย, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ประเทศเยอรมนี, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอนเตเนโก, มาซิโดเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, สเปน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, ออสเตรีย, อิตาลี, ฮังการี, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เอสโตเนีย, โครเอเชีย, โคโซโว, โปรตุเกส, โปแลนด์, โมนาโก, โรมาเนีย, ไอร์แลนด์

Eurail

Eurail Select Pass

Eurail Select Pass เที่ยวยุโรปโดยรถไฟและเลือกประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันสอง, สาม, หรือสี่ประเทศ รับคำแนะนำฟรีจากชุมชนใหญ่ของเรา!

Eurail ONE Country Pass

Eurail One Country Pass สำหรับการเดินทางอย่างไม่จำกัดในหนึ่งประเทศในยุโรป: การช่วยเหลือในฟอรั่ม, ตารางเวลาเดินรถ และข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟกลางคืน

จองที่นั่งรถไฟสำหรับ Eurail

รถไฟขบวนไหนบังคับจองสำหรับ Eurail วิธีประหยัดโดยหลีกเลี่ยงค่าจองที่นั่งแพงๆ ที่นี่คุณจะได้รับคำแนะนำและรายชื่อรถไฟทั้งหมด.

รถไฟกลางคืน Eurail

เดินทางโดยรถไฟกลางคืนด้วย Eurail เรารวบรวมรายชื่อรถไฟทุกขบวน, ค่าโดยสาร และประเภท: ท่ีนั่ง, ตู้นอนรวม, ตู้นอนส่วนตัว วิธีจองที่นั่งบนรถไฟกลางคืน.

ครั้งแรกกับ Eurail

ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นเดินทางด้วย Eurail รับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง, ประเภทรถไฟ, รถไฟกลางคืน และวิธีหลีกเลี่ยงค่าจองที่นั่งแพงๆ.

eurail Plus

ซื้อบัตรโดยสาร Eurail อย่างเป็นทางการที่ร้านพันธมิตรของ rail.cc/interrail.eu รับสิทธิใช้งานบัญชี PLUS ของ rail.cc ฟรี หากคุณซื้อผ่านร้านค้าของเรา นั่นหมายความว่าคุณสนับสนุนให้เราสามารถให้ข้อมูลบนเว็บ rail.cc ได้ฟรี ขอบคุณ!

eurail ซื้อที่นี่
HELP

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ฟอรั่มของเราเพื่อหาคำตอบโดยละเอียด

บล็อก
From Berlin to Moscow
Spending almost 24 hours with one of the RZD railway birds
From Budapest to Munich
The memorable interior of a night train
From Vienna to Budapest
In Railjet Business Class
Athens to Patras
By train and bus via Kiato
From Venice to Rome
Enjoying the Business Class of Frecciarossa
Sea Voyage From Tallinn to Stockholm
Joys of a huge ferry
From Rome to Vienna
Relaxing while moving in a lovely night train
Ankara to Kars
The most popular train route in Turkey!?

เกี่ยวกับ railcc: พวกเราเป็นนักเดินทางตัวจริงที่ให้คำแนะนำสำหรับการเดินทางโดยรถไฟที่มีคุณภาพอย่างตรงไปตรงมา

บัตรโดยสารรถไฟแบบเหมาจ่าย (Rail Pass)

เราพูดได้มากกว่า 30 ภาษา

ติดตามเรา

rail.cc เป็นพันธมิตรและเพื่อนของ
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

คุกกี้: เราใช้คุกกี้เพื่อการทำงานของ rail.cc และสถิติ - และดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณ! มี บริษัท อื่น ๆ (Google, ยานเดกซ์) ที่เราต้องใช้เครื่องมือซึ่งวางคุกกี้ไว้ด้วย โดยการใช้ rail.cc คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา . สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการจัดการคุกกี้ของเราเราขอให้คุณ ยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา . ถ้าคุณรับไม่ได้คุณต้องออกจาก rail.cc.

top