ตราประทับ

ตราประทับ | RAILCC

ตราประทับ railcc

ฉันมีคำถาม

เราไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทางและบัตรโดยสารผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลส่วนตัวโดยไม่มีข้อยกเว้น! เราไม่สามารถทำได้เนื่องจากเราเพียงตั้งโครงการนี้ขึ้นมาในหมู่เพื่อนและเราไม่ได้เป็นบริษัท แต่เราให้บริการฟอรั่มใหญ่ที่เป็นมิตรกับคุณ ซึ่งคุณมักจะได้รับคำตอบที่ละเอียดอย่างรวดเร็ว

ตราประทับ

rail.cc
Peter Freisberg
Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld
ประเทศเยอรมนี
ไม่มีการส่งบัตรโดยสารกลับไปยังที่อยู่นี้!

DE ประเทศเยอรมนี: +49 63 40 90 49 010
HK ฮ่องกง: +852 81 92 51 00
FI ฟินแลนด์: +358 2 36 19 23 00
SE สวีเดน: +46 40 666 49 90

2018@rail.cc

International VAT-ID / Umsatzsteuer-ID / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE196332866

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Peter Freisberg, Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld, ประเทศเยอรมนี

ข้อตกลงในการใช้งาน

0. ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ rail.cc ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเยอรมนีนั้นจะเป็นไปตามข้อตกลงในการใช้งานของเยอรมนี ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย

1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการรักษากฎและความสงบเรียบร้อยบน rail.cc โดยที่คุณจะเป็นมิตรกับพวกเขาและผู้ใช้คนอื่นๆ

2. การทำผิดกฎเหล่านี้อาจส่งผลให้มีเตือนอย่างเป็นทางการ, การจำกัดการใช้งาน หรือ การถอดถอนจาก rail.cc

3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมดูแลโพรไฟล์, รูปภาพ, และข้อมูลต่างๆที่คุณส่งเข้ามาในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎเราอาจจำเป็นต้องถอดข้อมูลของออกจากเว็บไซต์และยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลการดำเนินงานของเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ทุกคน อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไม่ทำให้มีสิทธิ์เหล่านี้

5. คุณได้รับอนุญาตให้อัพโหลดรูปภาพของคุณรวมถึงรูปภาพอื่นๆหากคุณสามารถยืนยันได้ว่าคุณมีสิทธิเผยแพร่รูปภาพเหล่านี้เท่านั้น

6. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อัพโหลดรูปภาพที่มีมากกว่าหนึ่งคน, เด็ก, สัตว์, คนมีชื่อเสียง หรือ การ์ตูน ฯลฯ

7. คุณไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพ, บทความ หรือข่าวที่มีการโฆษณาเชิงพาณิชย์, วัตถุลามก หรือข้อมูลที่อาจผิดกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เป็นการเลือกปฏิบัติ, เหยียดสีผิว, ข่มขู่ หรือข้อมูลที่อาจทำให้ขุ่นเคือง รวมถึงวัตถุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวถึงเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเหล่านี้โดยการโพสต์ลิ้งค์ของเว็บไซต์เหล่านั้นบน rail.cc หากคุณพบว่ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่บน rail.cc หรือได้รับข้อมูลเหล่านี้จากบุคคลที่สาม โปรดรายงานให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ

8. คุณตกลงที่จะไม่คุกคามหรือกล่าววาจาหยาบคายแก่สมาชิกคนอื่นๆและไม่ข่มขู่หรือละเมิดสิทธิของพวกเขา รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และคุณตกลงที่จะไม่ขัดขวางข้อความจากสมาชิกคนอื่น ไม่ทำการแทน หรือไม่เข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาบน rail.cc โดยที่พวกเขาไม่ต้องการ คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในเชิงที่อาจก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อการใช้งานของผู้อื่น

9. ข้อมูลทุกชนิดจะต้องได้รับการตรวจสอบหาไวรัสก่อนที่คุณจะสามารถโพสต์หรือส่งต่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ หากคุณสงสัยว่าข้อมูลของคุณอาจมีไวรัส คุณจะไม่สามารถอัพโหลดหรือส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ได้

10. เราขอสงวนสิทธิในการให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ควบคุมดูแลและแก้ไขข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องก่อนทำการพิมพ์เผยแพร่

11. ตามที่เราทราบ ข้อมูลทุกอย่างบน rail.cc เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับประเภทของรถไฟ, ตารางเวลา, ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ

เฟรคเค่นเฟลด์ (เยอรมนี), 01/01/2016
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจาก rail.cc เป็นเว็บไซต์เยอรมัน ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของเยอรมนี

rail.cc มีการรวบรวมข้อมูลและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่เพียงผู้เดียวตามบทบัญญติของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจะรวบรวมว่าเราจะนำไปใช้งานอย่างไรและมีการเก็บข้อมูลอย่างไร คุณสามารถเรียกดูข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาบน rail.cc

การใช้งานและการกระจายข้อมูลส่วนบุลคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติภายใน
ด้วยเหตุผลทางเทคนิค อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติไปสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึง, URL ของหน้าเว็บไซต์, ไฟล์, ปริมาณข้อมูลที่ส่ง, ประเภทของเบราเซอร์และเวอร์ชั่น, ระบบปฏิบัติการ และหมายเลข IP ของคุณ
ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อจะถูกเก็บแยกจากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่คุณอาจจะใส่ในขณะที่ใช้งาน rail.cc
ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถโยงไปถึงบุคคลใดๆ โดยจะมีการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและจะถูกลบหลังจากนั้น

ข้อมูลการใช้งาน
เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการใช้งานของคุณและการเรียกเก็บเงินของเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงลักษณะที่ระบุผู้ใช้งาน, ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้งาน rail.cc สำหรับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา, การวิจัยตลาด, และการออกแบบบริการอินเตอร์เน็ตของเราที่มุ่งเน้นผู้ใช้งานเป็นสำคัญ เราอาจสร้างโพรไฟล์การใช้งานโดยใช้นามแฝง
คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณ เราไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงการใช้งานโพรไฟล์กับข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้นามแฝง ในกรณีของแต่ละบุคคลและตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม ข้อมูล(ข้อมูลคงคลัง) อาจจะมีการนำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นเกี่ยวกับคดีทางอาญา, การหลีกเลี่ยงอันตราย, การปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานคุ้มครองรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยสืบราชการลับทางทหาร หรือสำหรับการบังคับใช้ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คุกกี้
rail.cc จะมีการเก็บรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้เพื่อความสะดวกของคุณในการเข้าชมเว็บไซต์ ในการใช้งานคุกกี้นี้เราอาจมีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและการตั้งค่าที่ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถป้องกันการบันทึกคุกกี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยการตั้งค่าเบราเซอร์ที่เหมาะสม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ โปรดทราบว่านี่อาจะเป็นการจำกัดคุณสมบัติในการทำงานของเรา

สิทธิที่จะได้ข้อมูล
ในฐานะผู้ใช้ rail.cc คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับคุณหรือนามแฝงของคุณได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการร้องขอ