IMPRINT

IMPRINT | RAILCC

railcc imprint.

MÁM OTÁZKU

NEODPOVEDÁME na otázky ohľadom cestovania a lístkov súkromným emailom, ani cez telefón. Bez výnimky! Prečo? Nie je to možné! Sme projekt, ktorý je tvorený pár kamarátmi a nie komerčnou spoločnosťou. Miesto toho Vám ponúkame naše veľké a priateľské fórum, kde vždy dostanete podrobné odpovede na Vaše otázky.

imprint

rail.cc
Peter Freisberg
Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld
Nemecko
Lístky NIE JE možné vrátiť na túto poštovú adresu!

DE Nemecko: +49 63 40 90 49 010
HK Hongkong: +852 81 92 51 00
FI Fínsko: +358 2 36 19 23 00

2017@rail.cc

International VAT-ID / Umsatzsteuer-ID / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE196332866

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Peter Freisberg, Hauptstr. 137, 76872 Freckenfeld, Nemecko

PODMIENKY POUŽÍVANIA

0. Vaše použitie stránky rail.cc, ktorá sídli v Nemecku je subjektom Nemeckých podmienok používania, ktoré sú právne záväzné.

1. Administrátori a moderátori sú zodpovední za udržiavanie práva a poriadku na stránke rail.cc. Budete sa k nim a k ostatným užívateľom správať priateľsky.

2. Každé porušenie týchto pravidiel môže mať za následok formálne varovanie, limitované použitie, alebo Vaše okamžité odstránenie z rail.cc

3. Rezervujeme si právo monitorovať profily, obrázky a akýkoľvek obsah, ktorý odovzdáte stránke v akomkoľvek čase a bez udania dôvodu. V prípade porušenia pravidiel môžeme tento obsah zmazať a zatvoriť používateľské konto bez upozornenia.

4. Budeme sa snažiť ako najlepšie vieme aby sme udržiavali prevádzku stránky a aby sme každému umožnili k nej pristúpiť. Avšak neexistujú žiadne nároky na členstvo.

5. Máte dovolené nahrávať len obrázky seba a obrázky pri ktorých viete dokázať, že máte právo na ich distribúciu.

6. Nemáte dovolené nahrávať obrázky na ktorých je viac ako jedna osoba, deti, zvieratá, celebrity, alebo komiksy, atď.

7. Nemáte dovolené nahrávať fotky, články, alebo správy, ktoré obsahujú komerčné reklamy, pornografický materiál, potenciálne nezákonný obsah, alebo diskriminačný, rasistický, ohrozujúci a/alebo urážlivý obsah, alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa odkazuje na takýto obsah. Pomocou hyperlinkov na rail.cc nemáte dovolené vytvárať referencie na stránky, ktoré takýto obsah obsahujú. Ak nájdete takýto obsah publikovaný treťou stranou, alebo ak takýto obsah obdržíte od tretích strán, prosíme Vás o nahlásenie tejto situácie administrátorovi.

8. Súhlasíte neobťažovať, alebo neurážať ostatných členov a neohrozovať, alebo porušovať ich práva, vrátane práva na súkromie. Ďalej súhlasíte nezachytávať správy od ostatných členov, nekonať za nich, alebo nevstupovať do ich osobného priestoru v rámci rail.cc proti ich vôli. Súhlasíte nepoužívať stránku spôsobom, ktorý by negatívne ovlyvnil prístupnosť jej ponuky ostatným ľuďom.

9. Dáta akéhokoľvek druhu musia byť skontrolované na vírusy, pred tým, ako ich pošlete ostatným užívateľom. Ak máte podozrenie, že akákoľvek časť Vašich dát má vírus, nemôže byť nahraná, alebo zaslaná.

10. Rezervujeme si právo moderátorov a administrátorov pred publikovaním monitorovať a opravovať obsahovo nesprávne príspevky.

11. Všetok materiál na rail.cc je podľa nášho najlepšieho vedomia. Avšak všetky poskytované informácie ohľadom typov vlakov, rozvrhov, príplatkov a ostatný položiek sú bez záruky.

Freckenfeld (Nemecko), 01/01/2016
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keďě rail.cc je stránka sídliaca v Nemecku, je subjektom právne záväzných Nemeckých podmienok používania.

rail.cc zbiera a používa Vaše osobné údaje výlučne v súlade s podmienkami zákona o ochrane osobných údajov Spolkovej republiky Nemecko. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vás majú informovať o osobných údajoch, ktoré o Vás zbierame, ako sú tieto údaje uložené a ako sú použité. Tieto informácie môžete na rail.cc kedykoľvek získať.

Použitie a distribúcia osobných údajov pre interné štatistické účely.
Váš internetový prehliadač z technických dôvodov automaticky prenáša dáta do nášho web servera v čase keď pristupujete na naše stránky. Tieto dáta, mimo iného, obsahujú dátum a čas prístupu, URL stránky z ktorej ste prišli, súbor, ktorý ste si vyžiadali, veľkosť prenášaných dát, typ a verzia prehliadača, operačného systému a taktiež Vašej IP adresy.
Tieto anonymné dáta sú ukladané oddelene od akýchkoľvek osobných dát, ktoré môžete udať pokiaľ používate rail.cc. Tieto dáta nemôžu byť spojené so žiadnou individuálnou osobou. Sú analyzované pre štatistické účely a naśledne po tom budú zmazané.

Dáta o používaní
Zbierame a používame osobné dáta potrebné pre uľahčenie Vášho použitia a fakturácie našej stránky. Tieto dáta obsahujú charakteristiky, ktoré identifikujú používateľa, informácie o začiatku a konci a rozsahu použitia rail.cc. Pre reklamné účely, prieskum trhu a používateľsky zameraný design našej služby môžme vygenerovať používateľské profily s použitím pseudonymov. V individuálnych prípadoch a na rozkaz príslušnej autority môžeme poskytnúť dáta (inventárne dáta) k použitiu podľa potreby k trestnému stíhaniu, odvracaniu nebezpečenstva, vykonávaniu zákonných úloh agentúr pre ochranu ústavy, pre službu vojenskej kontrarozviedky, alebo pre vynútenie autorských práv.

Cookies
rail.cc ukladá tzv. cookies z dôvodu spraviť Vašu návštevu našej stránky viac pohodlnou. Používaním cookies môžeme ukladať informácie o Vašom používaní našej stránky a Vašich nastaveniach stránky, ktoré sú uložené na pevnom disku vo Vašom počítači.
Zabrániť ukladaniu cookies na Vašom pevnom disku môžete prostredníctvom použitia príslušných nastavení prehliadača. Ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, prosím majte na mysli, že to môže spôsobiť obmedzenie fukncionality našej ponuky.

Právo na informácie
Ako rail.cc používateľ budete mať kedykoľkve nárok byť informovaný o uložených dátach, ktoré sa týkajú Vašej osoby, alebo pseudonymu. Ak používateľ takto požiada, táto informácia bude odovzdaná elektronicky.