مونته نگرو با قطار

نحوه سفر با قطار در مونته نگرو. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

مونته نگرو: To travel by train in Montenegro, buy your ticket locally at a railway station. No online tickets are available. The only international connection by train is to Serbia.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

پودگوریتسا - BarBar - پودگوریتساپودگوریتسا - Kotor

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

ME مونته نگرو AL آلبانی

There are no passenger trains between Montenegro and Albania. To cross the border, travel by bus or minibus. There are frequent conections betwen Ulcinj and Shkoder as well as services from Podgorica to Shkoder and also long distance buses operating from Kotor and Podgorica to Shkoder and Tirana.

بیش تر بخوانید

ME مونته نگرو BA بوسنی و هرزگوین

To travel from Montenegro to Bosnia-Herzegovina, you have to use a bus. There is no direct train connection available. There are daily and direct buses from Podgorica (Montenegro) to Sarajevo and Mostar (Bosnia-Herzegovina). Buy these bus tickets directly at the bus terminal for about EUR 15-20 one-way.

بیش تر بخوانید

ME مونته نگرو HR کرواسی

There is no railway connection between Montenegro and Croatia. If you are heading to the area of Split and Dubrovnik on the Adriatic coast the best option is to take a bus from Podgorica - Kotor - Herceg Novi to Dubrovnik. If you want to go to Zagreb, you can either travel to Split by bus and then continue by train or travel by train to Belgrade, then change to the train to Zagreb.

بیش تر بخوانید

ME مونته نگرو KS کوزوو

To travel from Montenegro to Kosovo you have to use a bus. There are daily bus connections from Podgorica (Montenegro) to Pristina (Kosovo) for a ticket price of about EUR 15. The journey time is about eight hours. Buy the bus ticket directly at the bus station.

بیش تر بخوانید

ME مونته نگرو RS صربستان

Direct day and night trains connect Montenegro and Serbia via one of the most scenic rail routes of Europe. Please read our blog for details and ticket prices.

بیش تر بخوانید