بوسنی و هرزگوین با قطار

نحوه سفر با قطار در بوسنی و هرزگوین. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

بوسنی و هرزگوین: Train tickets for Bosnia-Herzegovina are best bought locally at stations. No online tickets available.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

قطار های شب

---

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

سارایوو - بانیا لوکاسارایوو - موستارموستار - سارایووموستار - بانیا لوکا

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

BA بوسنی و هرزگوین HR کرواسی

If you want to travel from Bosnia-Herzegovina to Croatia by train, buy your ticket locally at a station. There are no online tickets available.

The only international service from Bosnia-Herzegovina is the train from Sarajevo to Zagreb. Unfortunately, this connection has been suspended in December 2016.
All other international lines have been closed for several years.

At the moment, it is only possible to travel from Bosnia-Herzegovina to Croatia by bus.

بیش تر بخوانید

BA بوسنی و هرزگوین ME مونته نگرو

To travel from Bosnia-Herzegovina to Montenegro, you have to use a bus. There is no direct train connection available. There are daily and direct buses from Sarajevo and Mostar (Bosnia-Herzegovina) to Podgorica (Montenegro). Buy these bus tickets directly at the bus terminal for about EUR 15-20 one-way.

بیش تر بخوانید

BA بوسنی و هرزگوین RS صربستان

There are currently no trains operating between Serbia and Bosnia-Herzegovina. Instead you have to travel by bus. There are frequent buses running between Belgrade and Sarajevo as well as on other routes.

بیش تر بخوانید