آلبانی با قطار

نحوه سفر با قطار در آلبانی. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

آلبانی: It is not possible to buy train tickets for Albania online or outside the country. Simply buy tickets locally at a station or on board the trains.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

انواع قطار

قطار های شب

---

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

تیرانا - دراجدراج - تیرانا

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار

AL آلبانی GR یونان

If you want to travel from Albania to Greece, you have to take a bus. There is no passenger railway connection available between Albania and Greece.

There are direct buses on the route from Tirana (Albania) to Thessaloniki (Greece). Thessaloniki is connected to the railway network of Greece and as well to international destinations.

بیش تر بخوانید

AL آلبانی IT ایتالیا

If you want to travel from Albania to Italy the direct way, you have to use a ferry. Ferry connections are available for example from Durrës (Albania) to Bari (Italy).

بیش تر بخوانید

AL آلبانی KS کوزوو

There are no trains operating between Albania and Kosovo, however frequent bus connections are available, for instance from Tirana to Pristina. Buy your bus tickets locally.

بیش تر بخوانید

AL آلبانی ME مونته نگرو

There are no passenger trains between Albania and Montenegro. To cross the border, travel by bus or minibus. There are frequent conections betwen Shkoder and Ulcinj as well as services from Shkoder to Podgorica and also long distance buses operating from Tirana via Shkoder and Podgorica to Kotor.

بیش تر بخوانید

AL آلبانی MK مقدونیه

There are no train connections between Albania and Macedonia. However, there are direct buses available, for instance between Tirana and Skopje.

بیش تر بخوانید