مقدونیه با قطار

نحوه سفر با قطار در مقدونیه. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

مقدونیه: Buy your train tickets for Macedonia locally at a train station.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

اسکوپیه - اوهریداسکوپیه - Bitolaاوهرید - اسکوپیه

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

MK مقدونیه AL آلبانی

There are no train connections between Macedonia and Albania. However, there are direct buses available, for instance between Skopje and Tirana.

بیش تر بخوانید

MK مقدونیه BG بلغارستان

There is no direct railway line between Macedonia and Bulgaria. If you want to travel between the two countries by train, you will have to travel either via Serbia or Greece to do so.

If you travel via Serbia, travel from Skopje to Nis, then from Nis to Sofia. If you want to travel via Greece, you have to travel from Skopje to Thessaloniki then from Thessaloniki to Sofia.

However as both options require many hours of travelling you might instead choose to go by bus. Buses are available from Skopje directly to Sofia and are much quicker than the available options by train. Buy your ticket locally at the bus station.

بیش تر بخوانید

MK مقدونیه GR یونان

Buy your train tickets from Macedonia to Greece locally at a station. There is only one railway line across the border, running from Skopje to Thessaloniki. The night train from Belgrade via Skopje to Thessaloniki is the only train running across the border.

An alternative way to travel between the two countries is to travel by train to Bitola, then cross the border with a taxi and continue from Florina in Greece by train to Thessaloniki.

بیش تر بخوانید

MK مقدونیه KS کوزوو

If you want to travel from Macedonia to Kosovo, buy your tickets locally at a station. There is one daily train from Skopje across the border to Pristina.

بیش تر بخوانید

MK مقدونیه RS صربستان

Buy your train tickets from Macedonia to Serbia locally at a train station. There is only one train line between the two countries, running from Skopje to Nis and Belgrade. As of 2017, the only train running is the night train from Thessaloniki via Skopje to Belgrade.

بیش تر بخوانید