نروژ با قطار

نحوه سفر با قطار در نروژ. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

نروژ: To travel in Norway by train with NSB, please buy your train ticket online via one of the following booking links. There you find exact schedules and ticket prices. Advance fares (Minipris) can be considerably cheaper compared to full fare tickets.

For connections along the coast and in the far north you have to go with buses. For example from Bodö/Fauske to Narvik, to the Lofoten or from Narvik to North Cape. Narvik is connected by train from Sweden.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

NO نروژ IN هندوستان

To travel from Norway to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

NO نروژ SE سوئد

There are two main routes to travel from Norway to Sweden by train. The one in the North from Narvik via Abisko down to Stockholm. The second one in the South from Oslo in direction of Göteborg. In both countries you find very good night train connections to travel long-distance.
The railway network in the North of Norway is not connected between Bodö and Narvik. You have to take the bus for this part.

بیش تر بخوانید