نروژ با قطار

نحوه سفر با قطار در نروژ. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

نروژ: Train tickets for trains NSB (Norwegian Railways) can be bought locally or online. Advance fares (Minipris) can be considerably cheaper compared to full fare tickets. For connections along the coast and in the far north you have to go with buses.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

NO نروژ SE سوئد

There are two main routes to travel from Norway to Sweden by train. The one in the North from Narvik via Abisko down to Stockholm. The second one in the South from Oslo in direction of Göteborg. In both countries you find very good night train connections to travel long-distance.
The railway network in the North of Norway is not connected between Bodö and Narvik. You have to take the bus for this part.

بیش تر بخوانید