لیتوانی با قطار

نحوه سفر با قطار در لیتوانی. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

لیتوانی: Train tickets for Lithuania are best bought locally at a station. For most destinations online tickets are available too.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

انواع قطار

قطار های شب

---

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

ویلنیوس - کاوناسویلنیوس - کلایپداکاوناس - ویلنیوسکاوناس - کلایپدا

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

Lithuania Rail

شرکت قطار

LT لیتوانی BY بلاروس

If you want to travel from Lithuania to Belarus the best option is to take the direct express trains between Vilnius and Minsk that run three times daily. Tickets can be bought online from Lithuanian Railways or at a station.

بیش تر بخوانید

LT لیتوانی LV لتونی

To travel from Lithuania to Latvia, you have to use a bus. As there is no train connection available between these two countries at the moment.

بیش تر بخوانید

LT لیتوانی PL لهستان

To travel by train from Lithuania to Poland, you have currently only a connection on weekends. Therefore a bus is the easiest way. Have a look at the booking links. For updated details, read our blog.

بیش تر بخوانید

LT لیتوانی RU روسیه

If you want to travel from Lithuania to Russia by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in Lithuania.

There are day train connections between Vilnius (Lithuania) and Moscow (Russia) with change in Minsk (Belarus). And one direct night train Vilnius (Lithuania) to Moscow (Russia) via Minsk (Belarus). This train starts from Kaliningrad.

بیش تر بخوانید