بلاروس با قطار

نحوه سفر با قطار در بلاروس. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

بلاروس: To travel in Belarus by train, buy your train tickets online at the website of the Belarus railways. Or locally at a train station in Belarus.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

مینسک - برست، بلاروسمینسک - Gomelمینسک - OrshaOrsha - Gomelبرست، بلاروس - Orsha

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار

BY بلاروس DE آلمان

If you want to travel from Belarus to Germany by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in Belarus.

Direct night trains are available from Moscow (Russia) to Berlin (Germany) with stops in Belarus: Orsha, Minsk and Brest.

بیش تر بخوانید

BY بلاروس LT لیتوانی

If you want to travel from Belarus to Lithuania the best option is to take the direct express trains between Minsk and Vilnius that run three times daily. Tickets can be bought online from Belarusian Railways or at a station.

بیش تر بخوانید

BY بلاروس LV لتونی

If you want to travel from Belarus to Latvia the best option is to take the direct night train between Minsk and Riga that runs every other day. There are no other direct trains between the two countries. Tickets can be bought online from Belarusian Railways or at a station.

بیش تر بخوانید

BY بلاروس PL لهستان

To travel from Belarus to Poland by train, buy your train ticket locally at a train station in Belarus.

There are daily connections available from Minsk (Belarus) via Brest (Belarus) to Warsaw (Poland).

بیش تر بخوانید

BY بلاروس RU روسیه

To travel from Belarus to Russia by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in Belarus.

There are several daily train connections between Belarus and Russia. Train schedules and ticket prices are available via the given booking links.

بیش تر بخوانید

BY بلاروس UA اوکراین

There are several direct trains between Belarus and Ukraine, running from Minsk to cities such as Lviv, Kyiv, Odessa and Kharkiv. These trains all run overnight and usually consist of different types of sleeping cars. Tickets are available online from Belarusian Railways or from train stations.

بیش تر بخوانید