هندوستان با قطار

نحوه سفر با قطار در هندوستان. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

هندوستان: India offers an interesting railway network. Most of connections including schedules and tickets are available via the booking link.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

دهلی نو - بنگلوردهلی نو - کلکتهبنگلور - کلکته

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

IN هندوستان AT اتریش

To travel from India to Austria, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان BE بلژیک

To travel from India to Belgium, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان BG بلغارستان

To travel from India to Bulgaria, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان CH سوئیس

To travel from India to Switzerland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان CN چین

To travel from India to China, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان CZ جمهوری چک

To travel from India to the Czech Republic, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان DE آلمان

To travel from India to Germany, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان DK دانمارک

To travel from India to Denmark, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان ES اسپانیا

To travel from India to Spain, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان FI فنلاند

To travel from India to Finland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان FR فرانسه

To travel from India to France, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان GR یونان

To travel from India to Greece, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان HU مجارستان

To travel from India to Hungary, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان IT ایتالیا

To travel from India to Italy, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان KH کامبوج

To travel from India to Cambodia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان MY مالزی

To travel from India to Malaysia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان NL هلند

To travel from India to the Netherlands, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان NO نروژ

To travel from India to Norway, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان PL لهستان

To travel from India to Poland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان PT کشور پرتغال

To travel from India to Portugal, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان RO رومانی

To travel from India to Romania, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان RU روسیه

To travel from India to Russia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان SE سوئد

To travel from India to Sweden, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان SG سنگاپور

To travel from India to Singapore, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان SK اسلواکی

To travel from India to Slovakia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان TH تایلند

To travel from India to Thailand, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان TR ترکیه

To travel from India to Turkey, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان UK انگلستان

To travel from India to the United Kingdom, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید

IN هندوستان VN ویتنام

To travel from India to Vietnam, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

بیش تر بخوانید