อินเดียโดยรถไฟ

วิธีเดินทางโดยรถไฟในอินเดีย: ข้อมูล, เส้นทาง, บล็อก และรายงานการเดินทาง ความช่วยเหลือในฟอรั่มของเราเกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสาร

อินเดีย: India offers an interesting railway network. Most of connections including schedules and tickets are available via the booking link.
ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร
คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

เส้นทาง

เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม

นิวเดลี - บังคาลอร์นิวเดลี - โกลกาตาบังคาลอร์ - โกลกาตา

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่

ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

---

IN อินเดีย AT ออสเตรีย

To travel from India to Austria, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย BE เบลเยียม

To travel from India to Belgium, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย BG บัลแกเรีย

To travel from India to Bulgaria, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย CH ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

To travel from India to Switzerland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย CN ประเทศจีน

To travel from India to China, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย CZ สาธารณรัฐเช็ก

To travel from India to the Czech Republic, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย DK เดนมาร์ก

To travel from India to Denmark, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย ES สเปน

To travel from India to Spain, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย FI ฟินแลนด์

To travel from India to Finland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย FR ฝรั่งเศส

To travel from India to France, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย GR กรีก

To travel from India to Greece, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย HU ฮังการี

To travel from India to Hungary, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย IT อิตาลี

To travel from India to Italy, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย KH กัมพูชา

To travel from India to Cambodia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย MY ประเทศมาเลเซีย

To travel from India to Malaysia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย NL เนเธอร์แลนด์

To travel from India to the Netherlands, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย NO นอร์เวย์

To travel from India to Norway, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย PL โปแลนด์

To travel from India to Poland, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย PT โปรตุเกส

To travel from India to Portugal, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย RO โรมาเนีย

To travel from India to Romania, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย RU รัสเซีย

To travel from India to Russia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย SE สวีเดน

To travel from India to Sweden, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย SG สิงคโปร์

To travel from India to Singapore, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย SK สโลวะเกีย

To travel from India to Slovakia, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย TH ประเทศไทย

To travel from India to Thailand, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย TR ตุรกี

To travel from India to Turkey, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย UK สหราชอาณาจักร

To travel from India to the United Kingdom, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม

IN อินเดีย VN เวียดนาม

To travel from India to Vietnam, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

อ่านเพิ่มเติม