فنلاند با قطار

نحوه سفر با قطار در فنلاند. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

فنلاند: The best option to buy train tickets for Finland is online. Booking in advance will give you the best fares. Tickets for long distance trains include seat reservations.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

rail.cc / Deutsche Bahn

شرکت قطار

FI فنلاند EE استونی

If you want to travel from Finland to Estonia, you have to include a ferry on the route from Helsinki (Finland) to Tallinn (Estonia). Daily ferry connections are available which take about two to three hours.

بیش تر بخوانید

FI فنلاند RU روسیه

To travel by train from Finland to Russia, you have several direct day trains from Helsinki to Saint Petersburg. And one direct night train from Helsinki to Moscow. Book your train ticket via one of the given booking links.

بیش تر بخوانید

FI فنلاند SE سوئد

To travel from Finland to Sweden, you have two main routes. In the South by ferry from Helsinki or Turku or Stockholm. In the North by bus from Kemi (Finland) to Lulea (Sweden). There are good train connections available to Helsinki, Kemi, Turku (Finland) and from Stockholm, Lulea (Sweden) onwards.
Don't miss the excellent night trains in both countries.

بیش تر بخوانید