ایالات متحده آمریکا با قطار

نحوه سفر با قطار در ایالات متحده آمریکا. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

ایالات متحده: To travel by train in the USA, you have a ninteressting long-distance train network by Amtrak. Buy train tickets and find schedules via the given booking link.

قطار های شب

---

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار