پول

پول و هزینه ها در سفر | RAILCC

نحوه پرداخت امن در مسافرت ها: پول نقد، کارت های اعتباری یا کارت های بانکی. نحوه برداشت پول از عابر بانک (ATM) ها. کدام کارت ها مورد قبول اند. امنیت پول.

به روز رسانی rail.cc: به نسخه جدید تغییر یافتیم. بنابراین این محتوا در حال حاضر محدود شده است یا قابل دسترسی نیست. لطفاً صبور باشید.