قزاقستان با قطار

نحوه سفر با قطار در قزاقستان. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

قزاقستان: If you want to travel by train in Kazakhstan, buy your train ticket locally at a railway station in Kazakhstan.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

آلماتی - آستانه

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار

KZ قزاقستان CN چین

To travel from Kazakhstan to China by train, you have once per week a direct overnight train from Almaty (Kazakhstan) to Ürümqi (or Urumqi / China). The journey time is about 36 hours. Buy your train ticket via the given booking link (write the city name like "Urumqi").

بیش تر بخوانید

KZ قزاقستان RU روسیه

If you want to travel from Kazakhstan to Russia, buy your train ticket locally at a train station in Kazakhstan or via one of the given booking links. There are direct overnight trains available between both countries.

بیش تر بخوانید

KZ قزاقستان UZ ازبکستان

If you want to travel from Kazakhstan to Uzbekistan by train, buy your train ticket locally at a train station in Kazakhstan. Direct train connections available between both countries.

بیش تر بخوانید