رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL مونته نگرو

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور مونته نگرو. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Brzi / B

Željeznica Crne Gore (ŽCG)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Lokal / L

Željeznica Crne Gore (ŽCG)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

ME  Interrail در مونته نگرو

نحوه سفر با Interrail در مونته نگرو. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در مونته نگرو، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن