رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL یونان

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور یونان. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

Inter City / IC

TRAINOSE (OSE)

Intercity trains are the backbone of long distance passenger traffic in Greece. TRAINOSE operates Intercity services on the following...

رزرو الزامی

درجه 2: free

درجه 1: free

Proastiakos / P

TRAINOSE (OSE)

Proastiakos trains are suburban trains, operating in and around Athens, Thessaloniki and Patras. Trains are operated with modern trains; on...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

TRAINOSE Bus / OSEB

TRAINOSE (OSE)

TRAINOSE offers a replacement bus service on the route from Kiato to Patras. The railway line from Athens to Patras is undergoing major...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Tréno / T

TRAINOSE (OSE)

Treno is a classification for passenger trains in Greece covering very diverse routes and purposes. This includes the night train from Athens via...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 1

درجه 1: EUR 1

GR  Interrail در یونان

نحوه سفر با Interrail در یونان. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در یونان، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن