رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL دانمارک

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور دانمارک. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

EuroCity / EC

Danske Statsbaner (DSB)

Eurocity trains are international express trains. They run from Copenhagen via the Rodby - Puttgarden ferry to Hamburg and from Aarhus via...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

IC InterCity Bus / ICBus

Deutsche Bahn (DB)

The IC Bus (Intercity Bus) of DB (German Railways) are running on a number of routes from Germany to several international destinations. Most...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 4,50

درجه 1: EUR 5,90

InterCity / IC

Danske Statsbaner (DSB)

Intercity trains are the backbone of long-distance passenger traffic in Denmark. The trains connect Copenhagen via Odense to various destinations...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 4

درجه 1: EUR 4

InterCityLyn / Lyn

Danske Statsbaner (DSB)

IntercityLyn ("lightning") trains are together with Intercity trains the backbone of long-distance passenger traffic in Denmark. The trains...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: DKK 30

درجه 1: DKK 30

Öresundståg / OT

Öresundståg (ORE)

The Oresund trains are international regional trains mainly operating in the Oresund area around Copenhagen and Malmö. They connect Demark and...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: SEK 30

درجه 1: SEK 30

Regional / R

Arriva Denmark (ARDK)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regional / R

Nordjyske Jernbaner (NJ)

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regionaltog / Rg

Danske Statsbaner (DSB)

Regionaltog are stopping trains running on all lines operated by DSB (Danish Railways). They call at all stations, different train types are in...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

S-tog / S

Danske Statsbaner (DSB)

S-tog are the trains on the suburban network of Copenhagen. They run on a number of radial lines from the city centre to suburbs and towns around...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Snabbtåg / S

Statens Järnvägar (SJ)

Snabbtag are high-speed trains operated by SJ (Swedish Railways), running at up to 210 km/h and connecting the most important cities of the...

رزرو الزامی

درجه 2: SEK 75

درجه 1: SEK 165

DK  Interrail در دانمارک

نحوه سفر با Interrail در دانمارک. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در دانمارک، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن