رزرو قطار های Interrail

رزرو قطار های INTERRAIL اتریش

نحوه خرید رزرواسیون های Interrail برای قطار های کشور اتریش. اطلاعاتی در مورد انواع قطار های رایگان و قطار هایی که رزرو اجباری دارند.

Interrail
مجوز Interrail رسمی خود را از فروشگاه شریک rail.cc/interrail.eu خریداری کنید. یک حساب کاربری PLUS به صورت رایگان در rail.cc دریافت کنید. دارای همان خدمات، قیمت ها و شرایطی است که در فروشگاه رسمی ارائه می شود. با خرید خود از اطلاعات رایگان ارائه شده در rail.cc حمایت می کنید. با تشکر از شما!

Interrail   از اینجا خرید کنید

D-Zug / D

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

"D" trains used to be long-distance national and international express trains (so-called "Durchgangsschnellzug" or "D-Zug"). Nowadays, there are...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

DB ÖBB Eurocity / DB ÖBB EC

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The "DB ÖBB Eurocity" trains are international express trains operated by German (DB) and Austrian (ÖBB) railways. The trains run on the route...

مشروط به هزینه تکمیلی

درجه 2: EUR 10

درجه 1: EUR 15

EuroCity / EC

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Eurocity are classic international express trains, operating on many routes from Austria to neighbouring countries. Depending on the destination...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

EuroCity / EC

RegioJet (RJ)

Regiojet operates international long distance trains from Prague to Vienna, Bratislava and Kosice as well as trains within Czech Republic from...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: 3

درجه 1: 10

Flixbus / FLIX

Flixbus (FLIX)

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

Hellö / HÖ

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Long distance buses operated by Austrian Railways ÖBB. The Hellö brand has been sold to Flixbus; most lines are now operated as Flixbus...

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

InterCity / IC

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Intercity are domestic express trains, most of them running on the inner alpine lines from Graz to Linz, Salzburg and Innsbruck. - modern 2nd...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

InterCity Bus / ICB

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The Intercity Bus services connect Graz and Klagenfurt on the motorway taking benefit of the much shorter road connection. The existing railway...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

InterCity Bus Italien / ICB I

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The Intercity Bus Italia connects Klagenfurt with Venice on the motorway. The buses complement the existing Eurocity train from Vienna via...

رزرو الزامی

درجه 2: EUR 9

درجه 1: EUR 13

IntercityExpress / ICE

Deutsche Bahn (DB)

IntercityExpress trains are the flagship long-distance trains of DB (German Railways), running at speeds of up to 300 km/h throughout Germany and...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 4,50

درجه 1: EUR 5,90

Nightjet / NJ

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The ÖBB nightjets are night trains operated by Austrian Railways operating on a number routes in Austria, Germany, Switzerland and Italy. They...

رزرو الزامی

درجه 2:

درجه 1:

Optima Express / OPEX

Optima Tours (OPT)

نمی توانید توسط Interrail با این قطار مسافرت کنید!

Railjet / RJ

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The Railjet is the backbone of Austria's long distance trains. They operate on almost all main lines on both domestic and international services,...

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 3,50

درجه 1: EUR 3,50

Regio / R

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - Raaberbahn AG (GySEV)

Regional trains operated by Hungarian private railway GySEV run in the border region between Hungary and Austria. GySEV operates both modern EMU...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regionalexpress / REX

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

REX (Regional express) are semi fast regional trains calling at fewer stations compared to regular regional trains. They consist of a variety of...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Regionalzug / R

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Regional trains operate all around Austria, usually connecting smaller towns and villages with the big cities. ÖBB has a number of modern...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

REX MiCoTra / REX MiCoTra

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

The MiCoTra REX are international trains running from Villach to Udine. They are 2nd class only, consisting of modern, air-conditioned Intercity...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

S-Bahn / S

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

S-Bahn ("Schnellbahn") services are suburban trains operating around the larger cities. Originally used only for suburban services in and around...

کرایه: هزینه اضافی ندارد

Westbahn / WEST

WESTbahn (WEST)

Westbahn is a private operator running Intercity trains from Vienna to Salzburg. Trains are modern double-deck EMU with air-condition and plugs....

رزرو ممکن است ولی الزامی نیست

درجه 2: EUR 5

درجه 1: EUR 5

AT  Interrail در اتریش

نحوه سفر با Interrail در اتریش. مرور کلی و اطلاعاتی در مورد مسیر های سفر در اتریش، انواع قطار، قطار های شب و رزرو های Interrail.

+
HELP

آیا سؤالات بیش تری دارید و نیازمند کمک هستید؟ از مطرح کردن سؤال تان در انجمن دوستانه ما، جایی که همیشه کمک مفصلی دریافت می کنید، دریغ نکنید.

انجمن