آذربایجان با قطار

نحوه سفر با قطار در آذربایجان. اطلاعات، مسیر ها، وبلاگ و سفرنامه ها. دریافت کمک در انجمن ما برای خرید بلیط قطار.

آذربایجان: To travel by train in Azerbaijan, buy your train tickets online or locally at a station.
بلیط را در ایستگاه قطار بخرید. توجه: در برخی از کشور ها باید در باجه بلیط فروشی هزینه خدمات بپردازید. بلیط را می توان در ایستگاه کشوری که آن را ترک می کنید، و نیز برخی مواقع در سایر کشور ها، تهیه کنید.

مسیر های ارتباطی

مسیر های ارتباطی پرطرفدار که توسط کاربران دیگر طی شده است

Baku - KhachmazBaku - ShabranKhachmaz - Shabran

در اینجا زمان تردد قطار ها را جستجو کنید

اطلاعات آنلاین جدول زمانی، که در آن می توانید مسیر های مربوطه و به روز را بیابید.

---

شرکت قطار

AZ آذربایجان GE گرجستان

If you want to travel from Azerbaijan to Georgia by train, buy your train ticket locally at a train station in Azerbaijan.

There is one daily overnight train from Baku (Azerbaijan) to Tbilisi (Georgia).

بیش تر بخوانید

AZ آذربایجان IR ایران

If you want to travel from Azerbaijan to Iran, you have to use a bus. Buy your bus ticket locally in Azerbaijan.

بیش تر بخوانید

AZ آذربایجان RU روسیه

If you want to travel by train from Azerbaijan to Russia there are for example two direct trains per week between Baku (Azerbaijan) and Moscow (Russia). The journey time for this route is about 53 hours.

Train tickets for the journey from Azerbaijan to Russia are available via Azerbaijan Railways, Russian Railways RZD and at train stations.

بیش تر بخوانید

AZ آذربایجان UA اوکراین

If you want to travel by train from Azerbaijan to the Ukraine there are two direct trains per week between Baku (Azerbaijan) to Kharkiv or Kiev (Ukraine). The journey time for this route is about 52 hours. Train tickets available from about Euro 90.

Train tickets for the journey from Azerbaijan to Ukraine are available via Azerbaijan Railways and at train stations.

بیش تر بخوانید