เคียฟ ไป Batumi โดยรถไฟ

วิธีเดินทางจาก เคียฟ (ยูเครน) ไป Batumi (จอร์เจีย) (1300km) โดยรถไฟ ซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ ค้นหาราคาบัตรโดยสาร ตารางเวลาและข้อมูลโดยละเอียด

วิธีใช้ข้อมูลเหล่านี้: ข้อมูลเหล่านี้แสดงเส้นทางที่ดีที่สุดและสถานที่ซื้อบัตรโดยสาร สำหรับเส้นทางระยะไกล คุณอาจต้องใช้บัตรโดยสารมากกว่าหนึ่งใบ จองบัตรโดยสารของคุณตามขั้นตอนที่เราอธิบาย หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเส้นทางจาก เคียฟ ไปยัง Batumi โปรดถามในฟอรั่ม และแน่นอน บางครั้งอาจมีเส้นทางอื่นๆที่สามารถเดินทางได้เช่นกัน

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เส้นทาง : เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม

Batumi - เคียฟ / เคียฟ - Poti / Chornomorsk - ทบิลีซี / Chornomorsk - Batumi / ดนีปรอ - ทบิลีซี / คาร์คิฟ - ทบิลีซี / ลวีฟ - ทบิลีซี / ลวีฟ - Batumi / โอเดสซา - ทบิลีซี

เคียฟ - Batumi @ 19.11.2019

1 เคียฟ (ยูเครน) - คาร์คิฟ (ยูเครน) - บากู (อาเซอร์ไบจาน) - ทบิลีซี (จอร์เจีย) - Batumi (จอร์เจีย)

เส้นทางนี้เป็นการเดินทางมากกว่าหนึ่งต่อ คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารมากว่าสองใบ

1a เดินทางจาก เคียฟ (ยูเครน) ไป คาร์คิฟ (ยูเครน)

If you are travelling in Ukraine, you can easily buy tickets for most long distance trains online. Many tickets are available as print-at-home tickets however some tickets have to be collected from a ticket office at a station. You can of course also buy all tickets locally at a station.

Most long-distance trains are overnight trains with different types of sleeper accomodation. On some routes between major cities there are also long-distance day trains with seats only.

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

ประเภทรถไฟ: ประเภทของรถไฟที่คุณมีแนวโน้มที่จะใช้เดินทาง
поїзд (UZ)

รถไฟกลางคืน: รถไฟกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนี้
D 67 เคียฟ - วอร์ซอ / D 771/800 เคียฟ - บราติสลาวา / D 771/442 เคียฟ - ปราก / IC 81/33 เคียฟ - บูดาเปสต์ / 117/381 เคียฟ - บูคาเรสต์

บริษัทรถไฟ:
UZ Укрзалізниця

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
คาร์คิฟ - เคียฟ / เคียฟ - ลวีฟ / เคียฟ - ดนีปรอ / เคียฟ - โอเดสซา / เคียฟ - โดเนตสค์ / ลวีฟ - โอเดสซา / ลวีฟ - คาร์คิฟ

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn / Ukraine Railways

1b เดินทางจาก คาร์คิฟ (ยูเครน) ไป บากู (อาเซอร์ไบจาน)

To travel by train from the Ukraine to Azerbaijan there are two direct trains per week between Kiev or Kharkiv (Ukraine) and Baku (Azerbaijan). The journey time for this route is about 52 hours. Ticket price starts from about Euro 90.

Train tickets for the journey from Ukraine to Azerbaijan are available via Ukrainian Railways and at train stations.

ซื้อบัตรโดยสารจาก คาร์คิฟ ไป บากู ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
บากู - คาร์คิฟ / เคียฟ - บากู

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn

1c เดินทางจาก บากู (อาเซอร์ไบจาน) ไป ทบิลีซี (จอร์เจีย)

If you want to travel from Azerbaijan to Georgia by train, buy your train ticket locally at a train station in Azerbaijan.

There is one daily overnight train from Baku (Azerbaijan) to Tbilisi (Georgia).

ซื้อบัตรโดยสารจาก บากู ไป ทบิลีซี ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
ทบิลีซี - บากู

1d เดินทางจาก ทบิลีซี (จอร์เจีย) ไป Batumi (จอร์เจีย)

To travel by train in Georgia, buy your train tickets online from Georgian railways or locally at a railway station.

ซื้อบัตรโดยสารจาก ทบิลีซี ไป Batumi ที่นี่

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

บริษัทรถไฟ:
GEORG Sakartwelos Rkinigsa

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
Batumi - ทบิลีซี / ทบิลีซี - Kutaissi / ทบิลีซี - Tsqaltubo

2 เคียฟ (ยูเครน) - คีชีเนา (มอลโดวา) - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) - อิสตันบูล (ตุรกี) - การ์ส (ตุรกี) - Batumi (จอร์เจีย)

เส้นทางนี้เป็นการเดินทางมากกว่าหนึ่งต่อ คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารมากว่าสองใบ

2a เดินทางจาก เคียฟ (ยูเครน) ไป คีชีเนา (มอลโดวา)

If you want to travel from Ukraine to Moldova by train, buy your ticket at a train station. There are direct trains from Odessa and Kyiv to Chisinau.

ซื้อบัตรโดยสารจาก เคียฟ ไป คีชีเนา ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
คีชีเนา - เคียฟ / ดนีปรอ - คีชีเนา / ลวีฟ - คีชีเนา / โอเดสซา - คีชีเนา / โดเนตสค์ - คีชีเนา

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn / Ukraine Railways

2b เดินทางจาก คีชีเนา (มอลโดวา) ไป บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)

To travel from Moldova to Romania by train, buy your tickets at a railway station or online at CFR.

From Chisinau there is a direct night train via Iasi to Bucharest. Additionally there are local trains from Ungheni across the border to Iasi with connections from Chisinau.

ซื้อบัตรโดยสารจาก คีชีเนา ไป บูคาเรสต์ ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

รถไฟกลางคืน: รถไฟกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนี้
105/401 คีชีเนา - บูคาเรสต์

บริษัทรถไฟ:
CFR Căile Ferate Române / CFM Calea Ferată din Moldova

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
บูคาเรสต์ - คีชีเนา

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn

2c เดินทางจาก บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) ไป อิสตันบูล (ตุรกี)

To travel from Romania to Turkey by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. There are no online tickets available.

The only direct rail connection between the two countries is the line via Bulgaria and the Svilengrad/Kapikule border crossing to Istanbul. Currently the night train from Bucharest and Sofia to Istanbul is the only service across the border.

In addition to this night train there are many bus connections available. These buses are quicker if you are travelling for example from Burgas (Bulgaria) to Istanbul.

ซื้อบัตรโดยสารจาก บูคาเรสต์ ไป อิสตันบูล ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

รถไฟกลางคืน: รถไฟกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนี้
Bosfor บูคาเรสต์ - อิสตันบูล / D 493 โซเฟีย - อิสตันบูล

บริษัทรถไฟ:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / CFR Căile Ferate Române

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
อิสตันบูล - บูคาเรสต์ / บูคาเรสต์ - อังการา / บูคาเรสต์ - Izmir / Arad - อิสตันบูล / Sibiu - อิสตันบูล / Timișoara - อิสตันบูล / บราซอฟ - อังการา / บราซอฟ - อิสตันบูล / คอนสตันซา - อิสตันบูล / คอนสตันซา - อังการา

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn

2d เดินทางจาก อิสตันบูล (ตุรกี) ไป การ์ส (ตุรกี)

To travel in Turkey by train, buy your ticket online via the given booking links or locally at a train station. Via the links you also find schedules and ticket prices.

ซื้อบัตรโดยสารจาก อิสตันบูล ไป การ์ส ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟ หมายเหตุ: สำหรับบางประเทศ มีการเก็บค่าบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีในประเทศต้นทาง และบางครั้งอาจซื้อได้ในประเทศอื่นๆ

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

ประเภทรถไฟ: ประเภทของรถไฟที่คุณมีแนวโน้มที่จะใช้เดินทาง
Optima Express (OPEX) / Standard (TCDD)

รถไฟกลางคืน: รถไฟกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนี้
Bosfor อิสตันบูล - บูคาเรสต์ / D 81032 อิสตันบูล - โซเฟีย

รถบัส: เส้นทางรถบัสที่อาจเป็นประโยชน์
อิสตันบูล - เอเธนส์ / อิสตันบูล - เทสซาโลนีกี

บริษัทรถไฟ:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / METU Metro Turizm

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
การ์ส - อิสตันบูล / อิสตันบูล - อังการา / อิสตันบูล - Izmir / อิสตันบูล - Samsun / อิสตันบูล - Edirne / อังการา - อิสตันบูล / อังการา - Izmir / อังการา - การ์ส / Izmir - อังการา / Izmir - อิสตันบูล

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn

2e เดินทางจาก การ์ส (ตุรกี) ไป Batumi (จอร์เจีย)

If you want to travel from Turkey to Georgia only by train, you have to make a detour via Russia. Therefore a bus connection from Turkey to Georgia is a much faster option.

One bus line is from Trabzon (Turkey) to Batumi (Georgia). At least four connections daily for about EUR 15. From Istanbul (Turkey) to Batumi (Georgia) at least two connections daily for about EUR 25.
Trabzon (Turkey) is not connected to the railway network of Turkey. Therefore the easiest way is to take a bus directly from Istanbul or Ankara (Turkey) to Batumi (Georgia). Buy your bus ticket for Metro Turizm online.

An other option is to travel by train from Istanbul and Ankara to Kars (Turkey). And from Kars (Turkey) to Batumi (Georgia) by bus.

In Batumi (Georgia) change to a train to continue to Tbilisi (Georgia).

Border crossing is currently: you leave the bus with the luggage before the border, cross the border by foot (easy) and after the border the bus picks you up again.

In future there will be a train connection from Turkey to Georgia. But it is still under construction.

ซื้อบัตรโดยสารจาก การ์ส ไป Batumi ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถบัสหรือเว็บไซต์ของบริษัทรถบัส

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

รถบัส: เส้นทางรถบัสที่อาจเป็นประโยชน์
Batumi - Trabzon / Trabzon - Batumi

บริษัทรถไฟ:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / METU Metro Turizm

3 เคียฟ (ยูเครน) - โอเดสซา (ยูเครน) - Chornomorsk (ยูเครน) - Batumi (จอร์เจีย)

เส้นทางนี้เป็นการเดินทางมากกว่าหนึ่งต่อ คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารมากว่าสองใบ

3a เดินทางจาก เคียฟ (ยูเครน) ไป โอเดสซา (ยูเครน)

If you are travelling in Ukraine, you can easily buy tickets for most long distance trains online. Many tickets are available as print-at-home tickets however some tickets have to be collected from a ticket office at a station. You can of course also buy all tickets locally at a station.

Most long-distance trains are overnight trains with different types of sleeper accomodation. On some routes between major cities there are also long-distance day trains with seats only.

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

ประเภทรถไฟ: ประเภทของรถไฟที่คุณมีแนวโน้มที่จะใช้เดินทาง
поїзд (UZ)

รถไฟกลางคืน: รถไฟกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนี้
D 67 เคียฟ - วอร์ซอ / D 771/800 เคียฟ - บราติสลาวา / D 771/442 เคียฟ - ปราก / IC 81/33 เคียฟ - บูดาเปสต์ / 117/381 เคียฟ - บูคาเรสต์

บริษัทรถไฟ:
UZ Укрзалізниця

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
โอเดสซา - เคียฟ / เคียฟ - ลวีฟ / เคียฟ - ดนีปรอ / เคียฟ - คาร์คิฟ / เคียฟ - โดเนตสค์ / ลวีฟ - โอเดสซา / ลวีฟ - คาร์คิฟ

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่: ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
rail.cc Deutsche Bahn / Ukraine Railways

3b เดินทางจาก โอเดสซา (ยูเครน) ไป Chornomorsk (ยูเครน)

To get from the railway station of Odessa to the port of Chornomorsk, take a taxi, mini-bus or bus. It is a journey of about 20 kilometres.

ซื้อบัตรโดยสารจาก โอเดสซา ไป Chornomorsk ที่นี่

ซื้อบัตรโดยสารที่สถานีรถบัสหรือเว็บไซต์ของบริษัทรถบัส

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เส้นทาง: เส้นทางที่นักเดินทางคนอื่นๆนิยม
Chornomorsk - โอเดสซา

3c เดินทางจาก Chornomorsk (ยูเครน) ไป Batumi (จอร์เจีย)

To travel from Ukraine to Georgia, first go by train to Odessa (Ukraine). Take a taxi, mini-bus or bus to the Port of Chornomorsk, 20 kilometres in the south of Odessa. From Chornomorsk continue by ferry via the Black Sea to Batumi. The journey time is about 48 hours. Ticket price starts from USD 110. In Batumi walk to the railway station and continue.

ลิ้งค์นี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

เฟอร์รี่: เส้นทางเฟอร์รี่ที่อาจเป็นประโยชน์
Chornomorsk - Batumi / Batumi - Chornomorsk

บริษัทรถไฟ:
UZ Укрзалізниця / GEORG Sakartwelos Rkinigsa / UKRF СК Укрферрі

กำลังหาที่พักราคาถูกใช่ไหม? เราขอแนะนำ booking.com

IN
OUT

อยากบินเหมือนนกอินทรีย์ใช่ไหม? ลองเปรียบเทียบราคาบน kiwi

HELP

ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางระหว่าง เคียฟ และ Batumi หรือไม่? คุณพบข้อผิดพลาดใดหรือไม่? โปรดถามในฟอรั่มเพื่อฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางโดยรถไฟของเรา

เกี่ยวกับ railcc: พวกเราเป็นนักเดินทางตัวจริงที่ให้คำแนะนำสำหรับการเดินทางโดยรถไฟที่มีคุณภาพอย่างตรงไปตรงมา

rail.cc เป็นพันธมิตรและเพื่อนของ
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

คุกกี้​: ในการใช้เว็บไซต์ railcc คุณได้ตกลงและยอมรับในการใช้งานคุกกี้ที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและจัดการคุกกี้ โปรด ยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา

top