Kiev đến Batumi bằng tàu hỏa

Cách đi từ Kiev (Ukraina) đến Batumi (Gruzia) bằng tàu hỏa (1300km). Mua vé tàu trực tuyến. Tìm vé tàu giá rẻ. Thông tin và lịch trình chi tiết.

To travel by train from Kiev in Ukraine to Batumi in Georgia, the main route leads via Azerbaijan or via Moldavia, Romania and Turkey. An nice option is the ferry via the Black Sea. Please read the following information and blog posts.

Có ba tuyến đường khác nhau. Xem qua và quyết định tuyến nào phù hợp với bạn nhất.

1300 km

railcc
[b]Vé tàu và phiếu đặt chỗ của bạn với giá/phí tốt nhất.[/b] Kéo xuống, đọc thông tin chi tiết và sử dụng các đường dẫn đặt vé.

Cách sử dụng những thông tin sau: chúng tôi chỉ cho bạn những tuyến đường tốt nhất và nơi mua vé. Đối với những tuyến dài, bạn có thể cần nhiều hơn một vé. Đặt vé từng bước theo giải thích. Nếu bạn có câu hỏi về tuyến đường từ Kiev đến Batumi, vui lòng hỏi trong diễn đàn. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có thể có những tuyến đường khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến : các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Batumi - Kiev / Kiev - Poti / Chornomorsk - Tbilisi / Chornomorsk - Batumi / Dnipro - Tbilisi / Kharkiv - Tbilisi / Lviv - Tbilisi / Lviv - Batumi / Odessa - Tbilisi

1 Kiev (Ukraina) - Kharkiv (Ukraina) - Baku (Azerbaijan) - Tbilisi (Gruzia) - Batumi (Gruzia)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

1a đi từ Kiev (Ukraina) đến Kharkiv (Ukraina)

If you are travelling in Ukraine, you can easily buy tickets for most long distance trains online. Many tickets are available as print-at-home tickets however some tickets have to be collected from a ticket office at a station. You can of course also buy all tickets locally at a station.

Most long-distance trains are overnight trains with different types of sleeper accomodation. On some routes between major cities there are also long-distance day trains with seats only.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
поїзд (UZ)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
D 67 Kiev - Warszawa / D 771/800 Kiev - Bratislava / D 771/442 Kiev - Praha / IC 81/33 Kiev - Budapest / 117/381 Kiev - Bucharest

công ty tàu hỏa:
UZ Укрзалізниця

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Kharkiv - Kiev / Kiev - Lviv / Kiev - Dnipro / Kiev - Odessa / Kiev - Donetsk / Lviv - Odessa / Lviv - Kharkiv

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn / Ukraine Railways

1b đi từ Kharkiv (Ukraina) đến Baku (Azerbaijan)

To travel by train from the Ukraine to Azerbaijan there are two direct trains per week between Kiev or Kharkiv (Ukraine) and Baku (Azerbaijan). The journey time for this route is about 52 hours. Ticket price starts from about Euro 90.

Train tickets for the journey from Ukraine to Azerbaijan are available via Ukrainian Railways and at train stations.

Mua vé từ Kharkiv đến Baku tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Baku - Kharkiv / Kiev - Baku

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn

1c đi từ Baku (Azerbaijan) đến Tbilisi (Gruzia)

If you want to travel from Azerbaijan to Georgia by train, buy your train ticket locally at a train station in Azerbaijan.

There is one daily overnight train from Baku (Azerbaijan) to Tbilisi (Georgia).

Mua vé từ Baku đến Tbilisi tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Tbilisi - Baku

1d đi từ Tbilisi (Gruzia) đến Batumi (Gruzia)

To travel by train in Georgia, buy your train tickets online from Georgian railways or locally at a railway station.

Mua vé từ Tbilisi đến Batumi tại đây.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

công ty tàu hỏa:
GEORG Sakartwelos Rkinigsa

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Batumi - Tbilisi / Tbilisi - Kutaissi / Tbilisi - Tsqaltubo

2 Kiev (Ukraina) - Chişinău (Moldova) - Bucharest (România) - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - Kars (Thổ Nhĩ Kỳ) - Batumi (Gruzia)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

2a đi từ Kiev (Ukraina) đến Chişinău (Moldova)

If you want to travel from Ukraine to Moldova by train, buy your ticket at a train station. There are direct trains from Odessa and Kyiv to Chisinau.

Mua vé từ Kiev đến Chişinău tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Chişinău - Kiev / Dnipro - Chişinău / Lviv - Chişinău / Odessa - Chişinău / Donetsk - Chişinău

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn / Ukraine Railways

2b đi từ Chişinău (Moldova) đến Bucharest (România)

To travel from Moldova to Romania by train, buy your tickets at a railway station or online at CFR.

From Chisinau there is a direct night train via Iasi to Bucharest. Additionally there are local trains from Ungheni across the border to Iasi with connections from Chisinau.

Mua vé từ Chişinău đến Bucharest tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
105/401 Chişinău - Bucharest

công ty tàu hỏa:
CFR Căile Ferate Române / CFM Calea Ferată din Moldova

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Bucharest - Chişinău

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn

2c đi từ Bucharest (România) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

To travel from Romania to Turkey by train, buy your train ticket locally at a train station in Romania. There are no online tickets available.

The only direct rail connection between the two countries is the line via Bulgaria and the Svilengrad/Kapikule border crossing to Istanbul. Currently the night train from Bucharest and Sofia to Istanbul is the only service across the border.

In addition to this night train there are many bus connections available. These buses are quicker if you are travelling for example from Burgas (Bulgaria) to Istanbul.

Mua vé từ Bucharest đến Istanbul tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
Bosfor Bucharest - Istanbul / D 493 Sofia - Istanbul

công ty tàu hỏa:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / CFR Căile Ferate Române

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Istanbul - Bucharest / Bucharest - Ankara / Bucharest - Izmir / Arad - Istanbul / Sibiu - Istanbul / Timişoara - Istanbul / Brașov - Ankara / Brașov - Istanbul / Constanţa - Istanbul / Constanţa - Ankara

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn

2d đi từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Kars (Thổ Nhĩ Kỳ)

To travel in Turkey by train, buy your ticket online via the given booking links or locally at a train station. Via the links you also find schedules and ticket prices.

Mua vé từ Istanbul đến Kars tại đây.

Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
Optima Express (OPEX) / Standard (TCDD)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
Bosfor Istanbul - Bucharest / D 81032 Istanbul - Sofia

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Istanbul - Athens / Istanbul - Thessaloniki

công ty tàu hỏa:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / METU Metro Turizm

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Kars - Istanbul / Istanbul - Ankara / Istanbul - Izmir / Istanbul - Samsun / Istanbul - Edirne / Ankara - Istanbul / Ankara - Izmir / Ankara - Kars / Izmir - Ankara / Izmir - Istanbul

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn

2e đi từ Kars (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Batumi (Gruzia)

If you want to travel from Turkey to Georgia only by train, you have to make a detour via Russia. Therefore a bus connection from Turkey to Georgia is a much faster option.

One bus line is from Trabzon (Turkey) to Batumi (Georgia). At least four connections daily for about EUR 15. From Istanbul (Turkey) to Batumi (Georgia) at least two connections daily for about EUR 25.
Trabzon (Turkey) is not connected to the railway network of Turkey. Therefore the easiest way is to take a bus directly from Istanbul or Ankara (Turkey) to Batumi (Georgia). Buy your bus ticket for Metro Turizm online.

An other option is to travel by train from Istanbul and Ankara to Kars (Turkey). And from Kars (Turkey) to Batumi (Georgia) by bus.

In Batumi (Georgia) change to a train to continue to Tbilisi (Georgia).

Border crossing is currently: you leave the bus with the luggage before the border, cross the border by foot (easy) and after the border the bus picks you up again.

In future there will be a train connection from Turkey to Georgia. But it is still under construction.

Mua vé từ Kars đến Batumi tại đây.

Mua vé tại trạm xe buýt hay tại trang web của công ty xe buýt.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

xe buýt: Những chuyến xe buýt có thể hữu ích.
Batumi - Trabzon / Trabzon - Batumi

công ty tàu hỏa:
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları / METU Metro Turizm

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Batumi - Kars / Trabzon - Batumi / Istanbul - Batumi / Ankara - Batumi / Istanbul - Tbilisi / Ankara - Tbilisi / Izmir - Tbilisi / Adana - Tbilisi

3 Kiev (Ukraina) - Odessa (Ukraina) - Chornomorsk (Ukraina) - Batumi (Gruzia)

Tuyến đường gồm nhiều hơn một bước. Bạn phải mua nhiều hơn một vé tàu.

3a đi từ Kiev (Ukraina) đến Odessa (Ukraina)

If you are travelling in Ukraine, you can easily buy tickets for most long distance trains online. Many tickets are available as print-at-home tickets however some tickets have to be collected from a ticket office at a station. You can of course also buy all tickets locally at a station.

Most long-distance trains are overnight trains with different types of sleeper accomodation. On some routes between major cities there are also long-distance day trains with seats only.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các loại tàu: Loại tàu mà bạn có khả năng đi.
поїзд (UZ)

tàu đêm: Các loại tàu đêm có thể thích hợp cho chuyến đi này.
D 67 Kiev - Warszawa / D 771/800 Kiev - Bratislava / D 771/442 Kiev - Praha / IC 81/33 Kiev - Budapest / 117/381 Kiev - Bucharest

công ty tàu hỏa:
UZ Укрзалізниця

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Odessa - Kiev / Kiev - Lviv / Kiev - Dnipro / Kiev - Kharkiv / Kiev - Donetsk / Lviv - Odessa / Lviv - Kharkiv

tìm giờ tàu chạy tại đây: Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.
rail.cc / Deutsche Bahn / Ukraine Railways

3b đi từ Odessa (Ukraina) đến Chornomorsk (Ukraina)

To get from the railway station of Odessa to the port of Chornomorsk, take a taxi, mini-bus or bus. It is a journey of about 20 kilometres.

Mua vé từ Odessa đến Chornomorsk tại đây.

Mua vé tại trạm xe buýt hay tại trang web của công ty xe buýt.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Chornomorsk - Odessa

3c đi từ Chornomorsk (Ukraina) đến Batumi (Gruzia)

To travel from Ukraine to Georgia, first go by train to Odessa (Ukraine). Take a taxi, mini-bus or bus to the Port of Chornomorsk, 20 kilometres in the south of Odessa. From Chornomorsk continue by ferry via the Black Sea to Batumi. The journey time is about 48 hours. Ticket price starts from USD 110. In Batumi walk to the railway station and continue.

Những đường dẫn sau đây có thể thú vị đối với bạn.

phà: Những chuyến phà có thể hữu ích.
Chornomorsk - Batumi / Batumi - Chornomorsk

công ty tàu hỏa:
UZ Укрзалізниця / GEORG Sakartwelos Rkinigsa / UKRF СК Укрферрі

các chuyến: các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi
Batumi - Chornomorsk / Kiev - Tbilisi / Kiev - Batumi / Chornomorsk - Tbilisi / Dnipro - Tbilisi / Kharkiv - Tbilisi / Lviv - Tbilisi / Lviv - Batumi / Odessa - Tbilisi / Odessa - Tbilisi

Cần chỗ ngủ giá rẻ? Chúng tôi gợi ý booking.com

IN
OUT

Thích bay lượn như chim? So sánh giá trên kiwi

HELP

Bạn có câu hỏi về chuyến nối giữa Kiev và Batumi? Có điều gì đó không hiệu quả như mong đợi? Chỉ cần hỏi trong diễn đàn để có những câu trả lời thạo giỏi từ các chuyên gia du lịch đường sắt của chúng tôi.

về railcc: Chúng tôi là những du khách đích thực, cung cấp bí quyết và lời khuyên chân thành và có căn cứ cho chuyến hành trình bằng tàu hỏa của bạn.

rail.cc là đối tác và bằng hữu của
Deutsche Bahn Logo
Interrail Logo
Eurail Logo
Omio Logo
Trainline Logo
ACPRail Logo
NS Logo
SNCB Logo
Booking.com Logo
China Highlights Logo
12GoAsia Logo
Flixtrain Logo
Inlandsbanan Logo
Nightjet Logo
SJ Logo
RealRussia Logo
Kiwi.com Logo
Airbnb Logo
DJI Logo
Rentalcars Logo

COOKIES: bằng cách sử dụng trang web railcc, bạn đồng ý với việc sử dụng tập tin cookie theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về sử dụng và quản lý cookie, chúng tôi yêu cầu bạn chấp nhận chính sách về cookie.

top