Thái Lan bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Thái Lan bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Thái Lan: Train travel in Thailand is comfortable and easy. You have several long-distance train connections during the day and as well overnight. There are 1st class sleepers with 2-berth-cabins and 2nd class sleepers with open-plan berths available. Main hub from North to South Thailand is always Bangkok. Please buy your train ticket online via the following booking links. There you find schedules and ticket prices. Or buy your ticket at a railway station.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

CÁC LOẠI TÀU

TÀU ĐÊM

---

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

---

CÔNG TY TÀU HỎA

TH Thái Lan IN Ấn Độ

To travel from Thailand to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

đọc thêm

TH Thái Lan KH Campuchia

To travel from Thailand to Cambodia, you have to take a bus. There is no passenger train connection between these two countries.
There are daily direct bus connections from Bangkok (Thailand) to Siem Reap (Cambodia) with a journey time of about 9 hours.
Please use the given booking links to find schedules and ticket prices.

đọc thêm

TH Thái Lan MY Malaysia

To travel from Thailand to Malaysia by train, buy your train tickets via the given booking links or at a station.

The common travel route from Bangkok (Thailand) to Kuala Lumpur (Malaysia) is as follows:
By direct night train from Bangkok (Thailand) to Padang Besar (Malaysia). Padang Besar is the border station between Thailand and Malaysia.
You arrive in the morning at Padang Besar where you change to a train to Butterworth (Malaysia). In Butterworth change to Kuala Lumpur.
For every single trip of this journey, you have to buy a separate ticket via the booking links.

đọc thêm

TH Thái Lan VN Việt Nam

To travel from Thailand to Vietnam, there is no train connection available. You have to make use of one of the two following options.

Either use a flight from one of the big cities in Thailand to Vietnam.
Or travel by direct bus from Bangkok (Thailand) to Siem Reap (Cambodia). There an overnight stay is required. We recommend to stay at least two nights and visit the famous Angkor Wat. From Siem Reap (Cambodia) take one of the direct buses via Phnom Penh (Cambodia) to Ho Chi Minh City (Vietnam).

To book tickets for the flights or buses, please make use of the given booking links. There you also find all schedules and prices.

đọc thêm