ประเทศไทยโดยรถไฟ

วิธีเดินทางโดยรถไฟในประเทศไทย: ข้อมูล, เส้นทาง, บล็อก และรายงานการเดินทาง ความช่วยเหลือในฟอรั่มของเราเกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสาร

ประเทศไทย: Train travel in Thailand is comfortable and easy. Buy train tickets easily online via the given link or at a station. Main hub from North to South Thailand is always Bangkok.

ประเภทรถไฟ

รถไฟกลางคืน

---

ค้นหาตารางเวลาเดินรถที่นี่

ข้อมูลตารางเวลาเดินรถออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

---

บริษัทรถไฟ

TH ประเทศไทย KH กัมพูชา

If you want to travel from Thailand to Cambodia, you have to take a bus. There is no passenger train connection between these two countries.
There are daily direct bus connections from Bangkok (Thailand) to Siem Reap (Cambodia) with a journey time of about 9 hours.

Buy your tickets via the given booking links.

อ่านเพิ่มเติม

TH ประเทศไทย MY ประเทศมาเลเซีย

If you want to travel from Thailand to Malaysia by train, buy your train tickets via the given booking links or at a station.

The common travel route from Bangkok (Thailand) to Kuala Lumpur (Malaysia) is as follows:
By direct night train from Bangkok (Thailand) to Padang Besar (Malaysia). Padang Besar is the border station between Thailand and Malaysia.
You arrive in the morning at Padang Besar where you change to a train to Butterworth (Malaysia). In Butterworth change to Kuala Lumpur.
For every single trip of this journey, you have to buy a separate ticket via the booking links.

อ่านเพิ่มเติม

TH ประเทศไทย VN เวียดนาม

If you want to travel from Thailand to Vietnam, there is no train connection available. You have to make use of one of the two following options.

Either use a flight from one of the big cities in Thailand to Vietnam.
Or travel by direct bus from Bangkok (Thailand) to Siem Reap (Cambodia). There an overnight stay is required. We recommend to stay at least two nights and visit the famous Angkor Wat. From Siem Reap (Cambodia) take one of the direct buses via Phnom Penh (Cambodia) to Ho Chi Minh City (Vietnam).

To book tickets for the flights or buses, please make use of the given booking links. There you also find all schedules and prices.

อ่านเพิ่มเติม