Lithuania bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Lithuania bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Litva: Train tickets for Lithuania are best bought locally at a station. For most destinations online tickets are available too.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

TÀU ĐÊM

---

CÁC CHUYẾN

các chuyến phổ biến mà những người dùng khác đã đi

Vilnius - KaunasVilnius - KlaipėdaKaunas - VilniusKaunas - Klaipėda

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

Lithuania Rail

CÔNG TY TÀU HỎA

LT Litva BY Belarus

If you want to travel from Lithuania to Belarus the best option is to take the direct express trains between Vilnius and Minsk that run three times daily. Tickets can be bought online from Lithuanian Railways or at a station.

đọc thêm

LT Litva LV Latvia

To travel from Lithuania to Latvia by train, you have to change the train in Daugavpils, the border station. Tickets are available via the booking links or at the station. Example: calculate with about 16 Euro for a train ticket from Riga to Vilnius.

đọc thêm

LT Litva PL Ba Lan

To travel by train from Lithuania to Poland, you have currently only a connection on weekends. Therefore a bus is the easiest way. Have a look at the booking links. For updated details, read our blog.
If you want to travel by train, first buy a train ticket on Lithuania railways from your departure station to Bialystok. And a second train ticket from Bialystok to your destination in Poland via Polish railways.
Example: calculate with about 22 Euro for a train ticket from Vilnius via Bialystok to Warsaw.

đọc thêm

LT Litva RU Nga

If you want to travel from Lithuania to Russia by train, buy your train ticket via one of the given booking links or locally at a train station in Lithuania.

There are day train connections between Vilnius (Lithuania) and Moscow (Russia) with change in Minsk (Belarus). And one direct night train Vilnius (Lithuania) to Moscow (Russia) via Minsk (Belarus). This train starts from Kaliningrad.

đọc thêm