TOGTYPE MAKEDONIA

De forskjellige togtypene og kategoriene i MAKEDONIA. Fra lokaltog til høyhastighetstog.

MK

Brzi / B

Македонски Железници (MŽ)

MZ IC / IC

Македонски Железници (MŽ)

MZ Regional / R

Македонски Железници (MŽ)

MZ RegionalExpress / RX

Македонски Железници (MŽ)