ВИД ВЛАК МАКЕДОНИЯ

Различните видове и категории влакове в МАКЕДОНИЯ. От местни влакове до високоскростни влакове.

MK

Brzi / B

Македонски Железници (MŽ)

MZ IC / IC

Македонски Железници (MŽ)

MZ Regional / R

Македонски Железници (MŽ)

MZ RegionalExpress / RX

Македонски Железници (MŽ)