ВИД ВЛАК КОСОВО

Различните видове и категории влакове в КОСОВО. От местни влакове до високоскростни влакове.

KS

MZ IC / IC

Македонски Железници (MŽ)