TOGTYPE KOSOVO

De forskjellige togtypene og kategoriene i KOSOVO. Fra lokaltog til høyhastighetstog.

KS

MZ IC / IC

Македонски Железници (MŽ)