ВИД ВЛАК БЪЛГАРИЯ

Различните видове и категории влакове в БЪЛГАРИЯ. От местни влакове до високоскростни влакове.

BG

Barz Vlak / BV

Български държавни железници (BDZ)

Expresen Vlak / EX

Български държавни железници (BDZ)

International Vlak (международни влак) / IV

Български държавни железници (BDZ)

Patnicheski / P

Български държавни железници (BDZ)

Rhodopes / RHOD

Български държавни железници (BDZ)