ИНФОРМАЦИЯ

Информация по теми, свързани с жп пътувания. страни, градове, настаняване. Семейства, пенсионери и пътници с намалена подвижност. Кучета и велосипеди във влака.