INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O CESTOVANÍ VLAKOM | RAILCC

Informácie o témach k cestovaniu vlakom: krajiny, mestá, ubytovanie. Rodina, dôchodcovia a cestovatelia s obmedzenou možnosťou pohybu. Pes a bicykel vo vlaku.