Việt Nam bằng Tàu hỏa

Cách đi lại ở Việt Nam bằng tàu hỏa: thông tin, chuyến, blog và tường thuật du lịch. Trợ giúp mua vé tàu trong diễn đàn của chúng tôi.

Việt Nam: Train travel in Vietnam is easy and comfortable. The main route is from North to the South of Vietnam, Hanoi to Ho Chi Minh City. From Hanoi you have a nice route to the mountains, in direction of SaPa. Beside you have a connection from Hanoi to China. Please buy your train ticket online via the following booking links or at a station which is usually no problem.
Mua vé tàu tại nhà ga đường sắt. Lưu ý: ở một số nước, bạn phải trả phí dịch vụ ở quầy vé. Vé có thể được mua tại nhà ga ở nước khởi hành, đôi khi cũng ở những nước khác.

CÁC LOẠI TÀU

TÀU ĐÊM

---

TÌM GIỜ TÀU CHẠY TẠI ĐÂY

Thông tin thời gian biểu trực tuyến, nơi bạn có thể tìm những chuyến phù hợp luôn được cập nhật.

---

CÔNG TY TÀU HỎA

VN Việt Nam CN Trung Quốc

If you want to travel from Vietnam to China by train, you have daily connections. There are two main travel routes available.

The first travel route is from Hanoi (Vietnam) to Nanning, Guilin, Beijing (China).
There are two direct trains per week from Hanoi (Vietnam) to Beijing (China).
There are every day connections from Hanoi (Vietnam) to Nanning (China). If you travel on a date were no direct train runs from Hanoi to Beijing, first travel by the daily overnight train from Hanoi to Nanning, then by the daily overnight train from Nanning to Beijing.

The second travel route is from Hanoi (Vietnam) to Kunming (China) with change and border crossing at Lào Cai (Vietnam) and Hekou (China).
Travel first from Hanoi to Lào Cai (Vietnam) by direct train. There you change to a bus or taxi to the border (10 minutes). Cross the border on foot. Take again a bus or taxi (10 minutes) to Hekou North (China) train station. From there continue by train to Kunming (journey time 5 hours).

How to buy tickets:

- buy train tickets from Vietnam to China at Baolau.
Direct train: Hanoi - Beijing.
Connection with change: Hanoi - Nanning and Nanning - Beijing.
It is also possible to buy these routes via Chinahighlights, but then you have to pick them up somewhere before in China.

- buy train tickets inside of Vietnam are available via Baolau. For example: Hanoi - Lào Cai.

Note: if you use Chinahighlights, fill in for Hanoi: Gia Lam, Hanoi.

đọc thêm

VN Việt Nam IN Ấn Độ

To travel from Vietnam to India, there is no rail connection available. We recommend to book a direct flight via the given booking link. Train tickets in India are available via 12go.asia.

đọc thêm

VN Việt Nam KH Campuchia

To travel from Vietnam to Cambodia, you have to take a bus. There are no passenger train connections between these two countries. Buy a ticket for a direct bus from Ho Chi Minh City (Vietnam) to Phnom Penh (Cambodia) or Siem Reap (Cambodia). Please use the given booking links to find schedules and ticket prices.

đọc thêm

VN Việt Nam TH Thái Lan

To travel from Vietnam to Thailand, there is no train connection available. You have to make use of one of the two following options.

Either use a flight from one of the big cities in Vietnam to Thailand.
Or travel by direct bus from Ho Chi Minh City (Vietnam) via Phnom Penh (Cambodia) to Siem Reap (Cambodia). There an overnight stay is required. We recommend to stay at least two nights and visit the famous Angkor Wat. From Siem Reap (Cambodia) take one of the direct buses to Bangkok (Thailand).

To book tickets for the flights or buses, please make use of the given booking links. There you also find all schedules and prices.

đọc thêm