TỪ VỰNG

TỪ VỰNG CHO DU KHÁCH | RAILCC

Những từ quan trọng nhất dành cho du khách khi du lịch đường sắt vòng quanh thế giới. Tổng quan về từ vựng cơ bản bằng một số ngôn ngữ.

Cập nhật của rail.cc: chúng tôi đã chuyển sang phiên bản mới. Do đó nội dung này bị hạn chế hoặc hiện không có. Xin hãy kiên nhẫn.