REGIONTOG (RT)
ĐẶT CHỖ TÀU EURAIL

Norges Statsbaner (NSB)

Eurail và Regiontog (RT). Cách mua phiếu đặt chỗ hoặc đi miễn phí. Thông tin, hình ảnh và video về tàu.

NO SE

Regiontog are long distance express trains operating on the main lines throughout Norway. There are different kind of trains used for these services, basically you will find two different variations: long-distance services from Oslo to Trondheim, Bergen and Stavanger as well as from Trondheim to Bodo are operated with either recently refurbished carriages or EMU.

They offer seats in 2nd class as well as special "NSB Komfort" seating, comparable to 1st class with wider seat pitch and free drinks and newspapers. All trains have a bistro, plugs and wifi, as well as special compartments for the disabled, children/families and pets. On shorter distance services other trainsets are used which usually only offer 2nd class and "Komfort" seating, plugs and wifi but no bistro car (but vending machines).

Regiontog trains are also running as night trains on the following routes: Oslo with Bergen, Trondheim and Stavanger as well as Trondheim with Bodo. They offer comfortable and modern sleeping cars and 2nd class coaches.

The sleeping cars have compartments with two comfortable beds. Power sockets and washing basin are available. You have to check in and get the key card to your compartment either at the departure station or at the restaurant/service coach in the middle of the train.

The 2nd class cars have regular seats in open-plan arrangement (same as on daytime trains) which can be reclined slightly. Passengers in seated accomodation get a free "night pack" with blanket, pillow, ear plugs and eye mask. Seat reservation is recommended.

A restaurant/service car is available in the middle of the train. You can get snacks and drinks there.

EURAIL
The price is the same for all distances. If you travel with reservations, you will need one per connection. Example: a connection with change of train (ie Trondheim - Bergen via Oslo) will need just one reservation.

There is no compulsory reservation on Regiontog trains, however a reservation is strongly recommended especially for longer distances. If you want to travel without a reservation you can ask the conductor if and where there are free seats.

Holders of 1st class passes get a free reservation in NSB Komfort. Holders of 2nd class passes pay 50 NOK for a regular reservation but also have the possibility of booking a seat in NSB Komfort for 95 NOK.

   Oslo - Bergen/Stavanger/Trondheim/Halden | Trondheim - Bodo | Lillehammer - Oslo - Skien | Dombas - Andalsnes | Oslo - Göteborg

Regiontog 606 (RT 606): Bergen - Voss - Myrdal - Oslo
Regiontog 476 (RT 476): Bodø - Fauske - Trondheim
D 31 CH (D31CH): Moskva - Michurinsk - Tambow
Regiontog 605 (RT 605): Oslo - Myrdal - Voss - Bergen
Regiontog 745 (RT 745): Oslo - Kristiansand - Stavanger
Regiontog 405 (RT 405): Oslo - Lillehammer - Trondheim
Regiontog 744 (RT 744): Stavanger - Kristiansand - Oslo
Regiontog 475 (RT 475): Trondheim - Fauske - Bodø
Regiontog 406 (RT 406): Trondheim - Lillehammer - Oslo

có thể đặt chỗ nhưng không yêu cầu

Bấm vào một trong những chuyến được thể hiện để tìm chi tiết về giá.
NHÀ GA

Mua phiếu đặt chỗ tại nhà ga đường sắt. Phiếu đặt chỗ thường có sẵn tại nhà ga ở tất cả các nước nơi một chuyến tàu nhất định chạy qua. Ở nhiều nước, đặc biệt là trung và đông Âu, bạn cũng có thể mua phiếu đặt chỗ cho tàu hỏa ở các nước khác.
Ở một số nước (ví dụ như Hà Lan hay Tây Ban Nha) bạn phải trả phí dịch vụ tại quầy vé.
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSBFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSBFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in current liveryBM73 in current livery
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: PanoramakupeBM73 interior: Panoramakupe
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73b interiorBM73b interior
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73bBM73b
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73b interiorBM73b interior
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73b interiorFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in current liveryBM73 in current livery
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in old liveryBM73 in old livery
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in old liveryFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in old liveryFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 in current liveryBM73 in current livery
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Komfort seatsBM73 interior: NSB Komfort seats
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Komfort seatsBM73 interior: NSB Komfort seats
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Meny (buffet)BM73 interior: NSB Meny (buffet)
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Meny (buffet)BM73 interior: NSB Meny (buffet)
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interiorBM73 interior
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: PanoramakupeBM73 interior: Panoramakupe
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interiorBM73 interior
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interiorBM73 interior
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaBM73 interior: NSB Familie area
Flo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: BM73 interior: NSB Familie areaFlo Flo
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: Restaurant carRestaurant car
Pete Pete
Eurail Regiontog RT - Norges Statsbaner NSB: Restaurant carPete Pete
Eurail
Mua thẻ Eurail chính thức qua link đối tác rail.cc/eurail.com. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Eurail   MUA TẠI ĐÂY
HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN
NO  Eurail ở Na Uy

Cách đi du lịch bằng Eurail ở Na Uy. Tổng quan và thông tin về những tuyến đường ở Na Uy, loại tàu, tàu đêm và đặt chỗ Eurail.

+