Đặt chỗ tàu Eurail

ĐẶT CHỖ TÀU EURAIL ĐAN MẠCH

Cách mua phiếu đặt chỗ Eurail đối với tàu ở Đan Mạch. Thông tin về các loại tàu miễn phí và tàu bắt buộc đặt chỗ.

Eurail + Plus

PLUS

Mua thẻ Eurail chính thức qua link đối tác rail.cc/eurail.com. Tài khoản PLUS miễn phí trên rail.cc. Bằng cách mua vé, bạn hỗ trợ tất cả các thông tin miễn phí trên rail.cc. Xin cám ơn!

Eurail   MUA TẠI ĐÂY

EuroCity / EC

Danske Statsbaner (DSB)

Compulsory reservation only for international journeys and only during summer season from 14 June until 31 August 2015!

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: EUR 4

hạng 1: EUR 4

IC InterCity Bus / ICBus

Deutsche Bahn (DB)

The IC Bus (Intercity Bus) of DB (German Railways).

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: EUR 4,50

hạng 1: EUR 5,90

InterCity / IC

Danske Statsbaner (DSB)

có thể đặt chỗ nhưng không yêu cầu

hạng 2: EUR 4

hạng 1: EUR 4

InterCityLyn / ICL

Danske Statsbaner (DSB)

có thể đặt chỗ nhưng không yêu cầu

hạng 2: DKK 30

hạng 1: DKK 30

InterRegional / IR

Danske Statsbaner (DSB)

miễn phí: không phụ phí

Öresundståg / OT

DSB Oresund (DSBO)

The Oresund trains are international regional trains mainly operating in the Oresund area around Copenhagen and Malmö. They connect Demark and...

miễn phí: không phụ phí

Regional / R

Arriva Denmark (ARDK)

miễn phí: không phụ phí

Regional / R

Nordjyske Jernbaner (NJ)

50% reduction with Interrail/Eurail.

miễn phí: không phụ phí

Regional - RØ, RV, ØR / RØ-RV-ØR

Danske Statsbaner (DSB)

Regional trains called: RØ in Eastern Denmark RV in Western Denmark ØR in the Oresund region

miễn phí: không phụ phí

S-tog / S

Danske Statsbaner (DSB)

Copenhagen suburban trains

miễn phí: không phụ phí

Snabbtåg / S

Statens Järnvägar (SJ)

Snabbtag are high-speed trains operated by SJ (Swedish Railways), running at up to 210 km/h and connecting the most important cities of the...

yêu cầu đặt chỗ

hạng 2: SEK 75

hạng 1: SEK 165

DK  Eurail ở Đan Mạch

Cách đi du lịch bằng Eurail ở Đan Mạch. Tổng quan và thông tin về những tuyến đường ở Đan Mạch, loại tàu, tàu đêm và đặt chỗ Eurail.

+
HELP

Bạn vẫn còn thắc mắc và cần hỗ trợ? Đừng ngần ngại hỏi trong diễn đàn thân thiện của chúng tôi, nơi bạn luôn được trợ giúp tận tình.

DIỄN ĐÀN