ВИД ВЛАК МАРОКО

Различните видове и категории влакове в МАРОКО. От местни влакове до високоскростни влакове.

MA

Trains Grandes Lignes / TGL

Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF)

Trains Navettes Rapides / TNR

Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF)