ВИД ВЛАК ЧЕРНА ГОРА

ВИД ВЛАК ЧЕРНА ГОРА | RAILCC

Различните видове и категории влакове в ЧЕРНА ГОРА. От местни влакове до високоскростни влакове.

me

Brzi / B

Željeznica Crne Gore (ŽCG)

Lokal / L

Željeznica Crne Gore (ŽCG)