ВИД ВЛАК ИРАН

Различните видове и категории влакове в ИРАН. От местни влакове до високоскростни влакове.

IR

Standard / IRN

شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (RAI)